Thứ ba, 24/05/2016
Xem

  Blog / Nguyễn Hưng Quốc

  Cứ để mặc giới cầm bút

  x
  Thú thực, bình thường tôi không chú ý đến các giải thưởng văn học nghệ thuật ở trong nước. Và từ lâu, cũng không chú ý đến các diễn văn về văn học nghệ thuật của giới lãnh đạo cộng sản. Tuy nhiên, hôm nay, lúc lướt mạng, tình cờ một bài viết đã khá cũ, nhan đề “Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển”, đập vào mắt. Tự dưng tò mò, đọc thử. Đó là bài nói chuyện của Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, nhân buổi lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào sáng ngày 19/5 tại Hà Nội. Đọc xong, thấy vui, bèn viết vài lời tản mạn.

  Nhưng, trước hết, xin giải thích một chút về câu mở đầu ở trên. Lý do chính khiến tôi không chú ý đến các giải thưởng văn học nghệ thuật trong nước vì chúng nhảm. Giải thưởng văn học nào cũng có hạn chế. Ngay cả giải thưởng văn học nổi tiếng nhất thế giới như giải Nobel cũng có vấn đề. Cũng bỏ sót nhiều tác giả và tác phẩm xuất sắc. Và cũng trao nhầm cho những người tài năng làng nhàng bậc trung. Thật ra, đó chỉ là chuyện bình thường. Giải thưởng nào cũng do một số người lựa chọn. Là người, không có ai không có những giới hạn nhất định. Về kiến thức. Về nhận định. Về quan điểm thẩm mỹ. Và về khả năng cảm thụ.

  Có điều, các giải thưởng có uy tín trên thế giới cũng có những tiêu chí nhất định. Tiêu chí ấy, trước hết, dựa trên tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật. Ở Việt Nam thì khác.Tiêu chí hàng đầu là tiêu chí chính trị. Trong chính trị, tiêu chí hàng đầu lại là tiêu chí phục tùng và minh họa chính sách. Thành ra, cho đến nay, hầu hết những tác phẩm được tặng giải thưởng là những tác phẩm kém.

  Có thể tóm tắt thành một lời khuyên thế này: ở Việt Nam, nghe một tác phẩm nào đoạt giải, bạn đừng đọc; nghe một nhà văn hay nhà thơ nào được trao tặng danh hiệu “cao quý” nào đó, bạn đừng thèm ngó mắt đến.

  Về các lời phát biểu của giới lãnh đạo cũng vậy. Trước, tôi sưu tập và đọc khá nhiều, khá kỹ các bài phát biểu ấy chủ yếu để tìm tài liệu viết cuốn Văn học Việt Nam dưới chế độ Cộng sản, 1945-90 (1991 & 1996). Đọc như một cực hình. Cái cực hình khi nghe một người dốt nói chuyện. Nói lải nhải. Lại nói một cách đầy quyền uy. Xin lưu ý: tôi dùng chữ “dốt” chứ không phải “ngu”. Không, tôi không nghĩ những kẻ ngoi lên được những cái ghế cao vòi vọi và giữ chúng một cách vững chắc lâu dài vậy là ngu. Họ không ngu nhưng dốt: ở lãnh vực này, họ không có chút kiến thức chuyên môn nào cả.

  Bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang “kế thừa” đầy đủ những cái dốt truyền đời của giới lãnh đạo cộng sản. Cũng xem văn học như một thứ vũ khí đơn giản của chính trị. Cũng xem giới cầm bút như những tôi đòi chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cũng muốn sử dụng những biện pháp hành chính thô bạo để kiểm soát thế giới sáng tạo vốn tự bản chất, phải được tự do, của con người. Cũng có ảo tưởng loại văn chương cung đình họ nuôi dưỡng lâu nay là văn học đích thực.

  Bài phát biểu của Trương Tấn Sang chỉ có một ưu điểm: ông không hề nhắc đến chữ “chủ nghĩa xã hội” như một ý thức hệ. Trong cả bài, chữ “chủ nghĩa xã hội” chỉ xuất hiện có một lần, một lần duy nhất, ở câu cuối cùng, nhưng nó nằm trong cụm từ “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Như một danh xưng. Chứ không phải như một ý thức hệ.

  Ngày xưa, giới lãnh đạo cộng sản xem chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa như một phương pháp sáng tác duy nhất được chấp nhận dưới chế độ của họ. Sau năm 1991, khi chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ hoàn toàn ở Nga và châu Âu, họ bỏ dần cái thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong các bài diễn văn. Nói cách khác, trong việc lãnh đạo, họ bỏ qua vấn đề phương pháp. Điều đó mặc nhiên có nghĩa là: giới cầm bút có thể sử dụng phương pháp sáng tác gì cũng được. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại một giới hạn về ý thức hệ: đó là chủ nghĩa xã hội. Bây giờ, khi nhắc đến các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược, Trương Tấn Sang hoàn toàn lờ đi mấy chữ “chủ nghĩa xã hội”.

  Ông chỉ nói: “Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước ta hiện nay là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thấm đượm tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng, là động lực và mục tiêu phát triển đất nước, theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các văn nghệ sỹ có vinh dự và trọng trách lớn. Đảng, Nhà nước ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ; cùng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.”

  Việc bỏ đi những chữ nhảm nhí ấy dĩ nhiên là một điều hay. Tuy nhiên, vấn đề là: bỏ đi cả phương pháp sáng tác (chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa) lẫn ý thức hệ (chủ nghĩa xã hội), vậy thì sự lãnh đạo của đảng Cộng sản trong lãnh vực văn học nghệ thuật sẽ còn lại gì?

  – Không còn gì cả.

  Xin nói ngay: đó là điều đáng mừng chứ không phải đáng tiếc. Văn học nghệ thuật vốn là thế giới của sáng tạo, mà sáng tạo, tự bản chất, lại gắn liền với tự do cá nhân – tự do và cá nhân, không cần bất cứ sự lãnh đạo nào. Ở Tây phương, chả có nhà chính trị nào dám mở miệng nói đến chuyện lãnh đạo văn học nghệ thuật.

  Điều bất hạnh lớn nhất của văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam là lúc nào nó cũng bị lãnh đạo. Chính những sự lãnh đạo dốt nát, hẹp hòi và thô bạo ấy đã làm văn học nghệ thuật càng ngày càng ốm o, còi cọc, què quặt, dị dạng. Ngay cả những tài năng kiệt xuất nhất cũng chịu bó tay, không sáng tác nổi một cái gì ra hồn.
   
  Muốn cứu vãn văn học nghệ thuật Việt Nam, điều duy nhất đảng cộng sản và nhà cầm quyền nên làm và cần làm là cứ bỏ mặc nó. Đừng lãnh đạo gì cả. Đừng lập ban bệ gì cả. Đừng tổ chức hội nghị hay họp hành gì cả. Đừng trao giải thưởng hay phong danh hiệu gì cho ai cả.
   
  Cứ để cho giới cầm bút được tự do. Tự do, tự nó, không đủ sinh ra tài năng. Nhưng nó sẽ giúp tài năng được nảy nở.
   
  Khi tài năng được nảy nở, tác phẩm lớn sẽ ra đời.

  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Tags: Nguyễn Hưng Quốc,voa blog


  Nguyễn Hưng Quốc

  Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Vinhphong@ từ: ViệtNam
  28.06.2012 22:29
  Lẽ ra tôi buồn 01, nhưng qua bài viết của ông tôi lại buồn đau đến 10 lần. Vì từng dòng, từng chữ của ông đều cứa ra từ gan ruột, từ máu thịt nhân dân VN. Tôi thiết nghĩ những người được giải thưởng họ có nghĩ gì đằng sau sự ơn huệ ngu ngốc của một lũ kém cỏi dốt nát trong cái gọi là "văn chương quyền lực" ấy. Và cái danh đó sống được bao lâu, thơm thối thế nào họ càng không nghĩ tới. Rất buồn!

  bởi: Ối giời ơi từ: Canada
  25.06.2012 16:10
  Đảng CSVN là cha mẹ của nhân dân, Đảng đã sinh đẻ ra nhân dân, nuôi nấng dân thành người thì cũng phải để cho đảng dạy dỗ dân chứ.
  Đảng có quyền XÍA vào tất cả mọi việc trong xã hội như kinh tế, chính trị, kể văn học nghệ thuật lẫn tư tưởng v.v.v
  Để trả công ơn đó dân phải có nghĩa vụ nộp thuế nuôi Đảng, Đóng góp càng nhiều thì Đảng càng có vốn để lập ra những công ty có tầm vóc quốc tế như Vinashin, Vinalines, Không đồng ý với bác Quốc đâu nhé.

  bởi: quan anh từ: Philippine
  23.06.2012 16:59
  Cám ơn các phân tích sâu sắc của bác Hưng Quốc. Nhưng nguy hiểm quá. Từ bỏ lãnh đạo VH-NT là từ bỏ quyền lực của cả bộ máy cầm quyền. Có nghĩa là cáo chung của chế độ. Như vậy bài viết của bác chẳng khác gì kêu gọi chế độ...tự kết liễu mình. Nguy hiểm quá. Bác sẽ bị truy tố vì tội "kêu gọi lật đổ", ha ha. Chỉ cần bài viết của bác tự nó là câu trả lời cho vấn nạn tại sao Đảng và Nhà Nước luôn phải kiểm soát VH-NT (và giáo dục) toàn diện. Ha ha.

  bởi: Không ghi tên từ: Viet Nam
  23.06.2012 08:46
  Ô.Quốc đã viết đúng và rõ quá, chỉ biết đọc và thấy sướng thôi. Xin cám ơn ông.

  bởi: Nhô từ: Hoa Kỳ
  23.06.2012 03:40
  Ông Quốc đã thắm thía trước những phản biện của Nhô. Các bạn dân chủ không xây dựng đươc gì trên sự dối trá, ăn vạ và vu vạ như trẻ con chưa biết lớn. Những phản biện mang tính học thuật, đầy ấp những thông tin khách quan, có thể đo lường và quan sát được, dựa trên Critical Thinking, đã làm ông Quốc e dè. Đâu rồi? Chỉ còn cách không cho ý kiến của Nhô thấy ánh sáng mặt trời là phương cách bảo vệ tính ăn vạ và vu vạ ư?

  bởi: Vô danh
  22.06.2012 02:48
  Đảng cs cứ tưởng rằng kiểm soát văn hóa văn học theo tiêu chí của họ là có trật tự. Nhưng họ đã tạo ra sự mất trật tự nhất. Vì sao? Vì họ buộc người cầm bút chỉ biết viết theo tiêu chí chứ ko được viết sự thật. Trái với sự thật phải là sự giả dối, khi các người cầm bút cứ phải giả dối thì cả xã hội sẽ ra sao? Có trật tự ko? Chắc chắn là không nên mới có những Vinashin, Vinalines và rất nhiều điều chướng tai gai mắt trong xã hội mà từ mấy chục năm nay có thấy một tác phẩm nào dám đụng đến những điều ấy. Làm gì có được những tác phẩm như Tắt Đèn của Ngô Tất Tố ra đời...Trong khi thực tế đời sống của những người mất nhà, mất đất, mất ruộng đang phải sống trong ác mộng từng ngày. Nhà văn nhà báo ko được viết lên những việc đau thương mà lẽ ra ở các nước tự do chúng có thể được dựng thành phim.

  bởi: Vô danh
  22.06.2012 00:24
  Tôi không bao giờ còn tin được Tàu trên d/đ nầy nữa, làm bộ binh VN vài tiếng rồi chửi Mỹ để có lợi cho Tàu. VN đang liên kết với Mỹ nên không bao giờ chửi Mỹ, chỉ có Tàu chửi Mỹ mà thôi. Các vị hãy để ý coi ai chửi Mỹ, chửi Vatican. chửi Ô Diệm. chửi VNCH , đó là những tay sai của Hán Tặc.

  bởi: Lê Thiện Ý
  21.06.2012 23:07
  Không cho tự do báo chí, kiểm soát gắt gao internet, đánh sập nhiều blog "phản động"; cs Tàu-Việt chỉ muốn "duy ngã độc tôn", không ai được đi "ngoài luồng" đe doạ sự tồn tại của chế độ. Đó là độc tài, phản dân chủ, thiếu cầu thị; thế mà họ huênh hoang tự hào là "dân chủ gấp vạn lần bọn tư bản" !
  Thật là trơ trẽn, miả mai !
  Nếu giới cầm bút không có tự do để viết thì làm sao có được những tác phẩm hay, tin tức được trung thực, đúng đắn ? Làm sao chống tham nhũng hữu hiệu ? Do dân, vì dân chỗ nào ?

  bởi: Doan Trang, Saigon.
  21.06.2012 19:49
  Cùng một hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, cùng chủ nghĩa cọng sản ,Kim nhật Thành không vâng lệnh Nga, Tàu gây cảnh Nồi Da Xáo Thịt, chỉ có hồ chí minh vâng lệnh Nga, tàu , làm Tay Sai Nga , Tàu, gây cảnh Nồi Da Xáo Thit, để lại Muôn Vàn Tai Ương cho dân Tôc VN,so với Kim nhật Thành , hồ chí minh vừa Ngu vừa Dốt.

  bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
  21.06.2012 19:33
  Hết DChủ kiểu Mỹ lại đến Văn Hóa kiểu Mỹ! DChủ kiểu Mỹ đã gieo rắc tang thương bao nhiêu dân tộc trên thế giới, bây giờ đến Văn Hóa kiểu Mỹ thì sẽ không còn Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, hết nghe tiếng pháo chỉ nghe tiếng bom đạn bay vèo vèo. Văn Hóa thanh bình và hạnh phúc toàn dân của CPhủ VN là hay nhất!
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.06.2012 03:29
  NhO yêu quái Canada con ơi,văn hóa kiểu Mỹ đẹp vô cùng ! Nếu không thì lãnh đạo và cán bộ vc đâu có phải ra sức tham nhũng cướp bóc tài sản của dân để gởi con sang Mỹ mua nhà,mua cơ sở thương mại,du học (du hí đúng hơn vì ở trong nước học dỡ sang Mỹ có bằng ai,sẵn tiền của cha mẹ ăn cướp luồn lỏi cho mặc sức mà xài).Tạ ơn, Chúa giáng sinh, Tình cha, Tình mẹ, Tình yêu mỗi lễ hội đều được kính cẩn trang trọng ở xứ CỜ HOA DÂN CHỦ BẬC NHẤT TOÀN CẦU, có đâu như ở cái xứ ngàn năm văn vật lại bị cái lũ mọi rợ tiếm quyền nên chỉ có cái Tết Truyền Thống của giống nòi, những ngày hạnh phúc nhất để mọi người họp mặt tưởng niệm công ơn trời biển của tổ tiên, mà cũng bị tên mê cái gìa không nên nết phản tông đường lãnh súng đạn và mệnh lệnh của giặc Tàu, kích động lâu la bắn giết dân lành, già trẻ, phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi, hủy diệt sinh linh ngay trong mấy ngày thiêng liêng nầy thì qủa là cái đồ mất dạy, vô đầu vô vị , lộn giống chui lên từ đất nẻ bên Tàu ! Tiếng súng dã man, hành động côn đồ sẽ không còn nghe thấy như thời Tết Mậu Thân, thuở hồn nhiên cắp sách đến trường của tuổi trẻ Tiểu học Cai Lậy, như lúc nhà mô phạm phải quằn quại trong dây trói kẻm gai chờ học trò mình ra phán quyết tử hình cùng hằng vạn sanh linh trong ngày tang của Huế, chỉ khi nào không còn cái tư tưởng sắt máu nô lệ ngoại bang xúi bẩy, thui chột những cái đầu ngây ngô thiển cận như "Xuân nầy hơn hẳn mấy xuân qua,..." hoặc "Giết giết nữa ...".Muốn được sống tự do,hạnh phúc phải biết tôn vinh VĂN HÓA CỦA HOA KỲ, và nhất quyết lánh xa giáo điều phi nhân của bọn cs khủng bố đã có lần núp bóng mỹ từ "VN dân chủ cộng hòa " !
  Trả lời

  bởi: Ms boatpeople từ: Canada
  22.06.2012 11:14
  Này Vietnammenyeu, Có phải vì cái job CAM nên phải nói láo, nói ngược lấy được để ăn tiền đô mà chẳng cần phải lao động theo chủ nghiã Xạo Hết Chỗ Nói .
  Ai cũng biết bọn CAM ngậm hột thị ăn tiền đô, chứ nhà thương điên cũng không có những tên mất trí nói năng quàng xiêng như rưá. Ai cũng hiểu và thương hại người biết ăn cơm ngon, nhà đẹp ở thủ phủ Canada mà cứ sủa điên dại như loài khuyển mã trong rừng.
  Gieo giống gì sẽ được quả đó một ngày không xa.
  Trả lời

  bởi: Nghề quá shock
  22.06.2012 10:36
  Làm lính đánh thuê online cứ phải ăng ẵng mà lại căng thẳng thần kinh. Hậu quả của nghề này rất nguy hiểm, vì tự mình lừa dối lương tâm mình, lâu ngày đâm ra xì trét cáu gắt với vợ con. Các bạn phải đọc bài blog của tác giả vài lần, phải suy nghĩ cách đối phó, phản biện ... tâm lý các bạn sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Đọc luôn các ý kiến của các bạn dân chủ thì càng dể nổi khùng. Có ngày các bạn không nhận ra cả chính mình . Mong suy xét lắm thay .
  Trả lời

  bởi: Dân Chủ kiểu Mỹ
  22.06.2012 03:40
  DC gieo tang thương, vậy CS đem ấm no hạnh phúc? vậy sao sau 75 CSVN khuân với vét sạch sành sanh DC kiểu Mỹ trong Nam? CS sao lại mở cửa đổi mới làm thân DC kiểu Mỹ để nhận tiền của chúng, CS thiếu đói? Cũng lạ, mấy thứ đó đứa con nít cũng hiểu mà có kẻ lại giả vờ "thông minh" nói tréo cẳng ngỗng.
  Trả lời

  bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
  22.06.2012 03:24
  Hết DChủ kiểu Mỹ lại đến Văn Hóa kiểu Mỹ! DChủ kiểu Mỹ đã gieo rắc tang thương bao nhiêu dân tộc trên thế giới, bây giờ đến Văn Hóa kiểu Mỹ thì sẽ không còn Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, hết nghe tiếng pháo chỉ nghe tiếng bom đạn bay vèo vèo. Văn Hóa thanh bình và hạnh phúc toàn dân của CPhủ VN là hay nhất! Chẳng thà tui chấp nhận, những cú Đấm, Loi, Thụi, Đạp vào mặt hàng ngày, của đảng Việt cộng, còn hơn là sống dưới Chế độ Tự do, Dân chủ kiểu Mỹ ( Tư bản đang giẩy chết . )
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  23.06.2012 04:04
  Con qủy yêu Canada "Chấp nhận cho (tặng) những cú đá,đấm, loi, thụi, đạp vào mặt dân lương thiện biết yêu tổ quốc giống nòi để mặc sức bán nước nhận bổng lộc của giặc Tàu chớ chẳng màng dân chủ, văn hóa của Mỹ ", nói như vầy thì đúng hơn vì tụi con đã và đang mang những thứ tai họa đó đến cho dân ,con hành hung người chứ có ai mà cư xử mọi rợ với con như vậy, thế nên con đâu chịu thuần hóa bởi tư tưởng đạo đức,văn hóa tốt đẹp của Mỹ. Trung tướng c.a Hoàn được hiếp nước giảo, Tấn Sang được mồi Ngọc Anh, Trường Tô được giỡn với vị thành niên Thúy và Hằng thì làm sao mà bỏ được cái đạo tặc của HCM. Con và cháu nội của thằng chả còn giành nhau lặn hụp trong cùng 1 lổ trời gầm cũng chưa chịu nhả nữa cờ huống chi tụi con. Đeo mãi đi NhO Mến Yêu Gia Nả Đầu, bao nhiêu tụi con bám chui vào cái đạo Hồ cũng được "Một lổ sâu sâu mấy cũng vừa "cơ mà !
  Trả lời

  bởi: Real Vietnammenyeu
  22.06.2012 02:32
  Năm Mậu Thân 1968 ngay trong đêm giao thừa, giờ phút thiêngh thiêng của cả dân tộc thì cộng sản VN đã mở cái gọi là "Cuộc cách mạng mùa xuân 68". Có lẽ người ít học - đọc và hiểu sai chữ cách mạng thành "cắt mạng" mà lại đúng hơn là những kẻ phát động phong trào này, do HCM chủ xướng. Và có thể nói là rất chính xác khi dùng chữ "cắt mạng" cho những ngày Tết Mậu Thân bởi cộng sản đã gây ra bao cái chết đau thương cho đồng bào mình ngay trong ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. Vậy đó là văn hóa đó hả Vietnammenyeu? - FAKE.

  bởi: Durian từ: VN
  21.06.2012 15:31
  Nhân dân Việt đã rõ nỗi khổ của chiến tranh hầu như không một dòng tộc Việt nào mà không mất mác qua cuộc chiến nồi da sáo thịt { 30 năm nội chiến từng ngày }. Đảng CS VN quá ngây thơ, tin mù quáng vào CNCS xây dựng Thế Giới Đại Đồng nay lọt lưới Tàu Cộng { TC }. Bài học này quá rõ: Năm 1974 TC cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng SA . Năm 1979 TC xúi dục KHơ Me Đỏ đánh phá tây nam VN ,TC xua quân xâm lấn sáu tỉnh Bắc VN cuộc chiến tuy ngắn ngủi vết thương chưa lành [ theo THX ngoài thiệt hại vật chất Quân & Dân bị thiệt mạng trên 70.000 người ] ,thi năm 1984 và 1988 TC cướp phá miền Bắc ,cùng lúc cưỡng chiếm bãi Gạc Ma thuộc Quần Đảo Trường Sa của VN { Mặc dù TC đã ký Hiệp Ước Quốc Tế về Luật Biển năm 1982 }. Gần đây nhất TC ngang nhiên cướp phá ngư trường truyền thống VN , đơn phương ra luật cấm đánh bắt tại Hoàng Trường Sa , ủi chìm tàu cá ,đánh đập bắt cóc ngư dân, cướp tàu ,cướp ngư lưới cụ ,các trang thiết bị đi biển ,đòi tiền chuộc . Hơn thế TC cắt cáp thăm dò dầu khí VN thuộc khu đặc quyền kinh tế biển [ 200 hải lý ] , uy hiếp các đối tác thăm dò dầu khí với VN ….Nhưng tại sao ĐCS VN vẫn đồng thuận với TC, tôn thờ 16 vàng [chữ vàng ], 4 bạc [ 4 tốt ] và thêm 3 kiên trì ? Nếu Blogger nào biết vạch trần sai trái của Đảng thì Blogger đó bị chụp mũ 79 hoặc 88 [ made in BLHS ] . Nhà Nước chỉ là hư danh làm cái bia đỡ đạn cho Đảng ,làm thừa sai cho Đảng thực hiện những phi vụ làm ăn bất chính với TC , làm Kho Bạc cho Đảng { 90% hợp đồng kinh tế trọng yếu của Nhà Nước đều lọt vào tay tổng thầu EPC của TC } . Những sai lầm trên đã thực chứng một cách khách quan khi quý vị khong còn thực quyền trong tay , đừng lăn theo vết xe đổ để rồi lên tiếng như : Cựu Bộ Trưởng BNG TR Q Cơ nói [ Cộng sản VN nhỏ yếu mà không dùng chính sách thêm bạn bớt thù ] . Cố TT Võ V Kiệt nói [ Không thể đánh bại tham nhũng nếu không có đổi mới chính trị tại Việt Nam ] .Không thể vô cảm trước nguy cơ Hán Hóa Việt Nam , không thể thấy chết mà không cứu , thấy sai mà không lên tiếng ,phải mở rộng tự do báo chí , tự do Internet …

  bởi: Vô danh
  21.06.2012 15:28
  Lý thuyết Cộng Sản với thuyết Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng và Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử thì không thần thánh hóa những nhân vật lịch sử ,họ là sản phẩm dòng chảy lịch sử không A thì bà B .Nhưng trên thực tế ĐCS VN đã thần thánh hóa Lãnh Tụ quá cố cưỡng bức dân phải tôn thờ hơn cả mê tín . Theo truyên thống người Việt có ai gọi giặc bằng cha ? Có ai lại tôn kính kẻ rước voi về dày mả tổ ? Có ai lại tôn thờ lý thuyết không tưởng [ Chủ Nghĩa Cộng Sản ] mà thực tế nó đã cướp đi sinh mạng hàng trăm triệu người từ Âu sang Á ,cướp đi sinh mạng ,linh hồn của chính người thân mình ? . Chính những người yêu nước chân chính đã nhìn thấy nguy cơ bị mất nước, bị làm nô lệ TC ,họ phản biện [ Yêu nước không thể gắn liền với yêu CNXH ] chính điều này cản trơ bước tiến của dân tộc Việt trên con đường giữ nước và dựng nước , cản trơ con đường hòa hợp và hòa giải dân tộc sau 37 năm thống nhất ,không thể tôn thờ ,không thể che dấu quân xâm lược bằng 16 cv , 4t và 3 kt họ đã xuống đường , viết Blog thẳng thừng vạch rõ việc làm sai trái của Đảng và Chính Phủ dẫu bị khủng bố ,bị bỏ tù ,bị đấu tố, bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm ,bịt miệng , đạp mặt bị vu khống bôi nhọ danh dự [ chụp mũ số 79 ,số 88 ..] . Từ sơ khai đến giờ chưa có đạo nào đem người thân [ kể cả cha mẹ ] ra đấu tố hành hình !chỉ có đạo đức CM , đạo đức….

  bởi: @
  21.06.2012 09:28
  Cuối cùng thì hơn 3 chục năm lãnh đạo ngu muội của đảng cũng được ông Quốc chỉ ra-đất nước còn hy vọng!!!

  bởi: ABC
  21.06.2012 06:29
  Rất vui khi đọc bài này của TS. NHQ, đọc bài này làm tôi nhớ tới bài văn ngắn " Đứ Uống Rượu " của Lưu Linh được Thu Giang Nguyễn Duy Cần đăng trong cuốn "Cái Cười Của Thánh Nhân "(trang 117). Bạn nào có quỡn tìm đọc để thấy được hai chữ "lãnh đạo " trong tư tưởng con người, hahaha.

  bởi: Vô danh
  21.06.2012 06:10
  Ô Quốc này có óc khôi hài đen. Tổ quốc lâm nguy còn bị bỏ rơi thì "Muốn cứu vãn văn học nghệ thuật Việt Nam" để làm gì?! CQ Hà Nội đang bận tìm GS Hoa ngữ ở Đài Loan về để giúp trẻ em thêm về quốc ngữ tương lai vì văn học thuần túy VN trong ngoài nước thường đi ngược lại đường hướng của cấp lãnh đạo và là mối đe dọa nghiêm trọng cho chế độ.

  bởi: Giới Trẻ cầm but VN
  21.06.2012 05:12
  Bác Quốc ơi, giới cầm bút như chúng tôi ở dưới chế độ cọng hòa xã hội chủ nghĩa Xạo Hết Chổ Nói VN hiện nay mà Đòi Tự Do Sáng Tác thì chúng tôi chỉ có đường duy nhất là Trốn qua Mã lai, Đại Hàn, Đài Loan làm Osin May Ra Mới Được Yên Thân....

  bởi: Thằng Người có đuôi
  21.06.2012 04:51
  Sai hoàn toàn:
  1. Nếu họ khôn, họ đâu chọn con đường của Lenin, Mao.Chứng tỏ: Ngu không phải Dốt
  2. Nếu họ không có học, không phải dốt: họ đâu chọn con đường 'Tư bản Mọi Rợ". Chứng tỏ không phải dốt mà Ngu.

  bởi: Lê Bình Nam
  21.06.2012 04:49
  Thói gia trưởng, nếp ăn theo nói leo của người mình đã thấm sâu trong não trạng. Từ thuởu nhỏ, "con nít, ai địt thì dạ", cứ "dựa cột mà nghe"...lớn lên, "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau", "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi"...tất cả đã tạo nên những con người không tự tin chính mình vì không có tự do. Con đường duy nhất để tự tồn là lương lẹo, tham ô, chà đạp kẻ nói trái ý mình, khi ngồi ghế cao. Đọc một bài viết của hầu hết các vị Giáo sư,Tiến sĩ...của Việt Nam, đầu hoặc cuối bài không ông Mác thì cũng ông Lê, không ông Lê thì cũng ông Hồ...ngồi canh cửa. Tổ Quốc Việt Nam mà không gắn với chữ CNXH vô hồn, vô nghĩa thì sợ bị diễn biến hoà bình, thiếu bản lãnh chính trị, thiếu kiên định,mất lập trường... Tự do ngôn luận, phản biện.. bắt đầu trong giáo dục từ vỡ lòng, tiểu học, lên trung học, đại học là lối thoat duy nhất cho một Việt Nam văn minh Tự Do Dân Chủ Hiến Định Pháp Trị. Không chỉ trong văn học, mà trong mọi lãnh vực, không tự do tức tự cầm tù, mầm móng đâu mà phát triển.

  bởi: A Good Boy
  21.06.2012 04:14
  Ông Quốc ơi, cần phải những lãnh đạo ngố nữa thì tác phẩm lớn sẽ ra đời. Không có bài diễn văn ngờ nghệch của ông Sang thì ông Quốc đâu có bài tản mạn nẩy lửa thế này. I am dancing fast as I can. I am happy after reading this.

  bởi: Vô danh
  21.06.2012 03:45
  Xin giới thiệu tác phẩm " Đi tìm lại cái tôi đã mất ". Một tùy bút chính trị ,viết năm 2006 của nhà văn lớn miền Bắc Nguyễn Khải cho những ai chưa có dịp đọc.

  Bác nhạc sĩ Tô Hải ( tác giả cuốn " tâm sự của một thằng hèn ") kỳ này ốm nặng quá ! chẳng biết bác ấy có xem được bài này của TS Quốc không.

  bởi: QTam
  21.06.2012 03:43
  Đã nói là đảng lãnh đạn (xin lỗi, lãnh đạo) thì làm sao "bỏ mặc nó" được. CS luôn sợ giới trí thức vì tầng lớp này có khả năng sử dụng ngòi bút để làm sụp đổ chế độ độc tài cs như nhà bác học Nga Sakharov, nhà văn Solzhenitsyn hay nhà viết kịch/thơ Vaclav Havel của Tiệp Khắc. Cs cướp chính quyền Trần Trọng Kim từ 1945 chứ nếu cùng lúc với Nga 1917 thì đất nước làm gì có những văn nhân lổi lạc trong Tự Lực Văn Đoàn, nhân tài Phạm Quỳnh ... Cũng thật may mắn GS Quốc thoát được khỏi ngục tù cs sớm, nếu không đất nước cũng mất một nhân tài văn học.
  Tóm lại, việc "đừng lãnh đạo gì cả" trong văn học nghệ thuật VN trong thời điểm khá nhạy cảm hiện nay khó lòng được Hà Nội chấp thuận vì sự lãnh đạo văn học nghệ thuật từ khi cs "lên ngôi" được coi là "lá chắn" để bảo vệ chế độ.

  bởi: BỐ THẰNG NHÔ (NPCN)
  21.06.2012 03:35
  Hiện thực XHCN trong văn học caí " mốc xì " chẳng bao giờ có caí nền VH quaí đản ấy.Nó chính là caí loại " VĂN HỌC MANG TÍNH ĐẢNG " có nghiã là thứ văn học thư lại,VH tuyên truyền,tuyên giáo,gồm tất cả nhưng khẩu hiệu,và khẩu hiệu chính là thứ văn thư định hướng,bởi Đảng tính để mà sáng tác.Mọi văn nô,hay hiện thực XHCN có thể gọi nó là " CÔNG NHÂN VĂN HỌC " Cho nó mang tính khẩu hiệu " giai cấp công nhân,giai cấp tiền phong cuả đảng ",còn giai cấp nông dân thì ko có cửa nưã.Như vậy nếu thả cửa,cởi trong,tự do cho văn nghệ sĩ,thì đem chôn caí " ĐẢNG TÍNH " đi cho rồi,liệu Đảng Ta có bỏ được " NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM " kia được ko?người tình ấy " TAỈ ĐẠN ",( không TẢI ĐẠO ) cho đảng ta đấy.Nhưng thưa TS QUỐC,hiện nay e rằng Đảng có một nền VH " SIÊU SAO VÀNG ",là nền VH tự do ca ngợi tình yêu,nhục dục,nền VH chân daì,nền VH " cuống quýt tình ta ",nền VH ấy xuất hiện nhan nhản trong phong cách,trong sáng tác âm nhạc,trong VH.Nó là liều thuốc mê,mà đảng ta tiêm vaò TH trẻ VN trong nước,tạo ra khuynh hướng ko quan tâm gì ĐN,mặc cho ĐCS muốn đưa DT tới bến bờ naò thì đưa.Đó mới là loại VH MA TUÝ,có thể tiêu vong nội lực DT.Đừng nghĩ ĐCS ko còn gì cả,nếu bỏ hiện thực XHCN,hay ý thức hệ,vì họ có còn là người CS nữa đâu,ba caí thứ ý thức hệ CS chỉ là tấm áo " hoàng bào " chỉ để nắm quyền toàn trị mà thôi!

  Blog

  Đường lối lẩm cẩm

  Không biết ai đề ra cái sáng kiến đường lối chính trị dở hơi 'tách xa bành trướng đôi chút nhưng không dứt'
  Thêm

  ‘Tự do tôn giáo’: Việt Nam có ‘được’ vào Danh sách CPC lần thứ hai?

  Nhà nước Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ bị 'tái hội nhập' Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo lần thứ hai vào năm 2016
  Thêm

  Cá chết trắng kênh ở Sài Gòn: Cần dùng 'thiết quân luật'!

  Nhiều năm trước, người ta nghe đến Nhiêu Lộc-Thị Nghè thì bịt tai bịt mũi vì mùi hôi thối của nguồn nước bị ô nhiễm
  Thêm

  Biểu tình môi trường: Báo chí chống lại báo chí

  Điều đáng ghi nhận của báo chí nhà nước là tuyệt đại đa số đã từ chối chỉ đạo “phản tuyên truyền” đối với phong trào biểu tình của dân chúng
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  TT Obama không đánh đổi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí lấy đàn áp nhân quyền ở VN

  Trước hết cần khẳng định rằng mục tiêu chính của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là dân chủ hóa Việt Nam
  Thêm

  Cá chết và nước mắm ở Mỹ

  Hơn một tháng qua vấn đề cá chết ở nhiều nơi tại Việt Nam đã gây lo lắng cho người tiêu dùng thủy sản
  Thêm

  Mục đích và ý nghĩa chuyến thăm VN của Tổng thống Obama

  Vậy chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama có mục đích và ý nghĩa gì
  Thêm

  Nước Mỹ, mùa thi và tốt nghiệp

  Một năm học sắp kết thúc. Thời gian này là lúc sinh viên, học sinh đang trải qua những kỳ thi. Sau đó sẽ là những lễ ra trường kéo dài cho đến giữa tháng Sáu
  Thêm
  Các bài viết khác