Thứ sáu, 27/05/2016
Xem

    Tin tức / Thế giới / Châu Á

    Ai là ai: Chân dung lãnh đạo Trung Quốc đương quyền và tương lai

    Hơn 2.000 đại biểu qui tụ đến Bắc Kinh dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc cho sự chuyển quyền 10 năm một lần. Một Ủy ban thường vụ mới sẽ xuất hiện sau Đại hội đảng thứ 18.

    Các nhà lãnh đạo mới, trẻ hơn sẽ đối mặt với những thách thức với việc chống tham nhũng tràn lan, kích thích nền kinh tế đang suy yếu và khẳng định ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới.

    Loading...