Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Blog / Nguyễn Hưng Quốc

  Bức tranh Úc: Xã hội

  x
  Đặc điểm nổi bật đầu tiên của xã hội Úc là tính chất đa dạng.

  Trước hết là đa dạng về phương diện nguồn gốc. Theo cuộc điều tra dân số năm 2011, một phần tư (24.6%) dân Úc sinh ở nước ngoài, và 43.1%, tức gần một nửa, có ít nhất bố hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Tỉ lệ công dân sinh ở nước ngoài ở Úc, như vậy, cao hơn hẳn ở các nước khác (ví dụ, ở Anh: 20.8%; New Zealand: 9.1%; Trung Quốc: 6.0%; Ấn Độ: 5.6%). (Ở Mỹ, theo cuộc điều tra dân số năm 2010, chỉ có 13%, tức khoảng 40 triệu người sinh ở nước ngoài.)

  Trong số trên 300 quốc gia gốc khác nhau, 10 quốc gia gốc có người định cư cao nhất tại Úc là:
   
  Quốc gia gốc Người Tuổi trung bình Tỉ lệ nam
  /100 nữ
         
    '000 Năm  
  Vương quốc Anh 1 101.1 54 101.7
  New Zealand 483.4 40 102.8
  Trung Quốc 319.0 35 79.8
  Ấn Độ 295.4 31 125.2
  Ý 185.4 68 104.7
  Việt Nam 185.0 43 84.6
  Philippines 171.2 39 60.6
  Nam Phi 145.7 39 96.9
  Mã Lai 116.2 39 83.5
  Đức 108.0 62 90.6
  Những nơi khác 2 183.8 44 95.6
         
  Tổng số người sinh ở nước ngoài 5 294.2 45 96.1

  Nhìn vào bảng trên, chúng ta thấy, nhiều nhất vẫn là những người sinh ở vương quốc Anh, bao gồm Anh, Bắc Ái Nhĩ Lan, Scotland (Tô Cách Lan) và Wales (21%). Thứ hai là người New Zealand (9.1%). Điều này cũng dễ hiểu. Từ năm 1973, hai chính phủ Úc và New Zealand đã thỏa thuận với nhau để công dân hai nước, nếu muốn, có thể sang xứ kia sống và làm việc một cách dễ dàng; hơn nữa, còn được hưởng tất cả các quyền lợi mà công dân nước ấy được hưởng (ví dụ: chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và giáo dục).

  Đứng ngay sau hai nước nói tiếng Anh vốn có nguồn gốc chung với Úc ấy là hai nước Á châu: Trung Quốc (6.0%) và Ấn Độ (5.6%). Riêng người Việt thì đứng hàng thứ sáu với 185.000 người. So với cuộc điều tra dân số năm 2006, số người gốc Việt tại Úc tăng lên 26.000 người. Tốc độ tăng trưởng của người gốc Việt từ năm 2006 đến 2011, như vậy, nhanh hơn thời gian giữa hai cuộc điều tra dân số trước đó: từ năm 2001 đến 2006, chỉ tăng có 5.000 người. Số người mới tới Úc này chủ yếu nằm trong hai trường hợp: một là do bảo lãnh (con cái bảo lãnh cho bố mẹ hoặc vợ chồng bảo lãnh cho nhau) và hai là các du học sinh, sau khi tốt nghiệp, xin ở lại Úc.

  Từ góc độ di dân, xu hướng nổi bật nhất là sự gia tăng của người Á châu. Trước năm 2007, đứng đầu danh sách người di dân đến Úc là từ Anh (khoảng một phần tư), sau đó là các nước thuộc Âu châu (nhiều nhất là Ý, Hy Lạp và Ba Lan). Nhưng từ đó về sau, tuy Anh vẫn là nước đứng đầu, các nước có số di dân sang Úc đông nhất lại thuộc châu Á. Đứng đầu là người Ấn Độ (từ 2001 đến 2011 tăng trên 200.000 người); sau đó là người Trung Quốc. Người Trung Quốc (không kể người Đài Loan) ở Úc, vào năm 2001, chỉ có 142.780; đến năm 2006, tăng vọt lên 206.591 và bây giờ là 319.000: trong vòng 10 năm, tăng 174.000 người. Số di dân gốc Bangladesh tăng 11.9%; gốc Pakistan tăng 10.2%.

  Nhìn chung, từ năm 2001 đến nay, số người gốc Âu châu tại Úc giảm từ 51% xuống 40%. Cùng thời gian ấy, số người gốc Á châu lại tăng từ 24% lên đến 33%.

  Ngoài sự đa dạng về nguồn gốc, Úc còn đa dạng về ngôn ngữ. Có tổng cộng trên 300 ngôn ngữ khác nhau hiện đang được sử dụng tại Úc, với những phạm vi và mức độ khác nhau. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh. Vào năm 2011, 81% trẻ em từ 5 tuổi trở lên chỉ nói tiếng Anh trong nhà. Tuy nhiên cũng có 2% hoàn toàn không nói tiếng Anh.
  Mười ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong các gia đình Úc (không kể trẻ em dưới 5 tuổi) là:


  Ngôn ngữ nói ở nhà Người Tỉ lệ so với dân số Tỉ lệ nói tiếng Anh giỏi Tỉ lệ sinh ở Úc
    '000 % % %

  Chỉ nói tiếng Anh 15 394.7 80.7 .. 83.8
  Tiếng Quan Thoại 319.5 1.7 37.5 9.0
  Tiếng Ý 295.0 1.5 62.1 43.2
  Tiếng Ả Rập 264.4 1.4 61.9 38.5
  Tiếng Quảng Đông 254.7 1.3 46.4 19.9
  Tiếng Hy Lạp 243.3 1.3 65.0 54.1
  Tiếng Việt 219.8 1.2 39.5 27.9
  Tiếng Tây Ban Nha 111.4 0.6 62.1 21.9
  Tiếng Hindi 104.9 0.5 80.2 9.8
  Tiếng Tagalog 79.0 0.4 66.9 5.9

   
  Ở trên, chúng ta thấy số người Việt sinh ở Việt Nam hiện đang sống tại Úc là 185.000; ở đây, chúng ta lại thấy có đến 219.800 người nói tiếng Việt ở nhà. Con số chênh lệch gần 35.000 người ấy chính là các trẻ em sinh trưởng tại Úc. Đây là một điều đáng mừng: Các thống kê về ngôn ngữ xã hội học tại Úc cho thấy phần lớn người Việt thuộc thế hệ thứ hai tại Úc vẫn còn nói tiếng Việt trong gia đình. Bởi vậy, người Việt được đánh giá rất cao trong việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, số người Việt tự nhận nói tiếng Anh giỏi tương đối ít, chỉ có 39.5%, cao hơn người Tàu nói tiếng Quan Thoại, nhưng thấp hơn hẳn các sắc dân khác.
   
  Ngoài sắc tộc và ngôn ngữ, xã hội Úc còn khá đa dạng về tôn giáo. Trước, Thiên Chúa giáo (bao gồm nhiều nhánh khác nhau, từ Công giáo đến Anh giáo, Chính thống giáo và Tin Lành) chiếm địa vị thống trị tại Úc. Năm 1911, Thiên Chúa giáo chiếm 96% dân số. Một trăm năm sau, vào năm 2011, tỉ lệ này giảm xuống còn 61%. Thì vẫn còn ưu thế. Nhưng không còn độc tôn nữa. Thế vào đó là sự phát triển của các tôn giáo khác, từ Phật giáo đến Hồi giáo và Ấn Độ giáo, và những người tự nhận là không có đạo gì cả.
   

      Dân số Tỉ lệ người sinh ở nước ngoài()
         
  Tôn giáo '000 % %

  Christian 13 150.6 61.1 22.9
         
  Catholic 5 439.2 25.3 24.0
  Anglican 3 680.0 17.1 17.5
  Uniting Church 1 065.8 5.0 11.4
  Presbyterian and Reformed 599.5 2.8 26.3
  Eastern Orthodox 563.1 2.6 43.6
  Baptist 352.5 1.6 28.8
  Lutheran 251.9 1.2 24.5
  Pentecostal 238.0 1.1 32.6
  Other Christian 960.7 4.5 31.0
         
  Non-Christian 1 546.3 7.2 67.0
         
  Phật giáo 529.0 2.5 69.4
  Hồi giáo 476.3 2.2 61.5
  Ấn Độ giáo 275.5 1.3 84.3
  Do Thái giáo 97.3 0.5 48.9
  Các nhánh khác thuộc Thiên Chúa giáo 168.2 0.8 57.2
         
  Không tôn giáo 4 796.8 22.3 22.5
         
  Tổng cộng 21 507.7 100.0 26.1

   
  Từ năm 2001 đến 2011, trong vòng 10 năm, số tín đồ không phải Thiên Chúa giáo tăng từ 0.9 triệu lên 1.7 triệu, tức từ 4.9 lên 7.2% dân số Úc. Trong các tôn giáo ngoài Thiên Chúa giáo ấy, nổi bật nhất là Phật giáo (2.5% dân số), Hồi giáo (2.2%) và Ấn Độ giáo (1.3%). Trong ba tôn giáo ấy, hiện nay Phật giáo vẫn lớn nhất, nhưng tốc độ phát triển của Phật giáo trong mười năm qua chỉ tăng 48%, thấp hơn hẳn Ấn Độ giáo (189%) và Hồi giáo (69%). Nhìn vào bảng ở trên, chúng ta có thể thấy ngay hầu hết các tín đồ của ba tôn giáo này đều sinh ở nước ngoài (69.4% đối với Phật giáo; 61.5% đối với Hồi giáo và 84.3% đối với Ấn Độ giáo). Nói cách khác, đó chủ yếu là tôn giáo của di dân.
  Nói đến tôn giáo, chúng ta cần ghi nhận sự kiện này: Một số học giả Úc cho một trong những đóng góp lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội Úc chính là trong lãnh vực tôn giáo. Giáo sư Desmond Cahill thuộc đại học RMIT nhận định: “Không ở đâu sự hiện diện của người Việt Nam lại đáng kể như trong việc làm thay đổi diện mạo tôn giáo tại Úc.”

  Trước hết, đối với Công giáo, trong số 3000 linh mục tại Úc, có 120 là người gốc Việt. Đây là số liệu từ năm 2005. Từ đó đến nay hẳn số linh mục gốc Việt còn tăng hơn nữa. Giáo sư Cahill tiên đoán trong tương lai vị thế người gốc Việt trong hàng ngũ linh mục tại Úc sẽ càng nổi trội hơn nữa.

  Đối với Phật giáo, vai trò của người Việt cũng rất quan trọng. Số liệu về tôn giáo của từng sắc tộc từ cuộc điều tra dân số năm 2011 chưa được công bố. Tôi chỉ có số liệu từ cuộc điều tra dân số năm 1991: Lúc ấy, cộng đồng người Việt có 46.674 người khai là theo đạo Phật, chiếm 32.72% tổng số Phật tử tại Úc. Trong cuộc điều tra dân số năm 2001, riêng tại tiểu bang Victoria, có 33.145 người Việt theo đạo Phật, chiếm 29.7% tổng số Phật tử trong tiểu bang.

  * Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

  Nguyễn Hưng Quốc

  Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam.
  Diễn đàn này đã đóng.
  Trình bày ý kiến
  Ý kiến
       
  bởi: Người Câu Cá từ: Sông Yarra
  01.12.2012 12:52
  @Bạn TRUNG QUÂN...Yarra Yarra trong tiếng Thổ dân Úc là " ever flowing river " hay là " water fall " nghĩa là Melbournian muốn nhắc lại câu nói của nhà hiền triết Hy Lạp ngày xưa rằng " người ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông " hay là triết đông phương rằng " vũ trụ biến dịch, thế gian biến cải vũng nên đồi ". Bạn hiểu ý mình rồi đó. Quá khứ tốt/xấu chỉ còn là hoài niệm - Việt Nam bây giờ là những ngày đứt đoạn buồn nôn nhưng rồi nó cũng sẽ trở thành quá khứ theo cái lẽ vô cùng của trời đất....
  Yarra river là nguồn cung cấp lương thực và là nơi gặp gỡ ( canberra ) của các bộ tộc Thổ dân tiền sử trong suốt 30.000 năm đá mòn rêu nhạt, nước chảy hoa trôi...À, bạn Trung Quân có biết là ngày thành lập liên bang Úc, cả Melbournian lẫn Sydneyan đều quyết liệt đòi cho được thành phố của mình là Thủ đô của Liên Bang Úc!!!??? Bế tắc !!! Để đi đến một giải pháp dung hòa, cuối cùng, người ta đã tìm được một địa điểm chính giữa Melbourne và Sydney làm Thủ đô và đặt tên là Canberra ( nghĩa là nơi gặp gỡ giữa 2 ý kiến đối nghịch ). Thưa bạn Trung Quân : " Nơi gặp gỡ giữa 2 ý kiến đối nghịch " là triết lý của nền dân chủ Úc thu gọn thành chữ Canberra, ngôn ngữ của Thổ Dân Úc!
  Bạn Trung Quân biết khá nhiều về Úc mà sự hiểu biết của Melbournian về Mỹ thì lại ít cho nên nhớ lại có lần đối ẩm với Sydneyan Người Phương Nam- Down Under từng sống nhiều năm ở Mỹ- Theo sư huynh NPN thì câu chuyện đua thuyền trên sông Mississippi của Mark Twain thể hiện tinh thần chiến đấu và quyết thắng của người Mỹ ( fighting spirit ).Quyết thắng ngay cả khi đã lui binh bỏ cuộc ( họ đã trở lại Á châu sau khi đã cho dân Việt nếm mùi cộng sản và Tàu tặc )...
  Quyết thắng trong cuộc đua thuyền trên sông Mississippi đến nỗi có tay đua đã cạo sạch sơn trên các bức họa sặc sỡ đủ màu cho thuyền của anh ta được... nhẹ để lướt... nhanh hơn !!! ( Captains went to extremes to lighten their boats. Twain writes of one captain who scraped the paint from the gaudy figure which hung between the chimneys of his steamer. ) Thưa bạn Trung Quân người Mỹ đúng nghĩa nào cũng muốn BE A WINNER phải không ? Mark Twain đã thể hiện tinh thần đó và người Mỹ vẫn mãi mãi sống theo tinh thần đó dù ngày nay các cuộc đua như thế ( the tranquil or turbulent events of those days ) chỉ còn là hoài niệm...Hooroo bạn Trung Quân...

  bởi: Xã Hội
  29.11.2012 21:56
  Xã hội gì đâu nghĩ thấy buồn
  Người tài người giỏi trốn đi luôn
  Con buôn giàu có thì khoe của
  Cán bộ tham ô cướp của chuồn

  Xã hội gì đâu nghĩ đáng hờn
  Người dân nghèo khổ chẳng ai thương
  Nhà nước quay lưng, tôn giáo sợ -
  Giúp người - phải tội đáng buồn hơn

  Xã hội gì đâu nghĩ thật buồn
  Sinh viên yêu nước ở tù luôn
  Công an đàn áp người yêu nước
  Ngấn lệ quê hương thấm hận buồn

  Xã hội chi đâu nghĩ chán chường
  Bạo lực học đường quả thê lương
  Nữ sinh lột áo bạn lăng nhục
  Viễn cảnh đau thương thật khó lường

  Xã hội làm ta thấy tiếc thương
  Miền Nam ngày trước thật dễ thương
  Học sinh lễ phép luôn làm chủ
  Nhịp sống quê hương ngập phố phường.

  bởi: thằng bán vé số từ: việt nam
  29.11.2012 04:36
  Những người tài giỏi thì đều bỏ vn , ngoài nước rất ít người như thầy Quốc chịu khó, nhớ thương , viết đều đều cho những người còn kẹt dưới chế độ truyền ngôi cộng sản việt nam . Trong nước có tài như Thức , Định , Nhân ..........nhiều vô số .........với những kiến thức, kỹ thuật , khả năng , tài cán của họ thì một cái chỉnh bên này , một cái sửa chữa bên kia thì nguyên dàn máy có thể hoạt động bình thường trở lại ??? Vậy mà hết người này đến người khác đều phải vào tù , vì có ý kiến khác Đảng tự do quy hoạch , tự do là luật , tự do tham nhũng cùng truyền ngôi .Ôi quê hương tôi .......
  Trả lời

  bởi: 1129
  29.11.2012 13:01
  "VN chỉ cần người trung thành chớ không cần người tài."
  Trả lời

  bởi: 2lua
  29.11.2012 06:42
  VN chi can nguoi trung thanh ,cho khong can nguoi tai.
  Trả lời

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
  30.11.2012 05:35
  Trung thành cỡ 2 lua!!!CĐ chỉ cần những tên "NGU TRUNG" đấy nhé! nhớ đấy!

  bởi: Trung Quân từ: USA
  28.11.2012 21:15
  Không biết GS Quốc có bài Văn Hóa Úc kế tiếp không? Nếu không xin góp một đôi nét "chấm phá" vào Bức Tranh Úc này:

  - BYO: [bi-oai-âu] Bring Your Own có nghĩa hãy mang rượu bia riêng của bạn. Đó là cụp chữ dán, viết trước nhà hàng ở Úc. Vì nhà hàng đó không được phép bán thêm rượu bia. Bạn bè mời nhau mà không có giọt bia, giọt rượu nào qủa là vô duyên. Lần đầu qua Úc thấy cụm từ này cũng hay hay... một nét "văn hóa ẩm thực"... phải không bạn Thái, Người câu cá ở Yarra river? (à hỏi bạn sao không ra Phillips Bay câu cá?)

  - Give me a ring: Ở Mỹ Give me a call (gọi cho tôi nhá), tránh lầm lẫn một cô bạn gái nói tới "ring" (nhẫn)! Ring thì OK, mà trên ring gắn một hạt diamond to to thì chả anh nào dám give her a "ring". Give me a ring sometime là bản nhạc của cô Lisa Brokop nói tới..."Đôi khi gọi cho tôi nhé". Ở Úc có gọi điện thoại cho ai phải trả tiền cú gọi đó, ở Mỹ gọi cho hàng xóm free, giờ gọi cho cả nước cũng free luôn...

  Các bạn ở Úc thấy thiếu gì, xin bổ túc... Vì người ở Mỹ viết về Úc hẳn thiếu xót... Mong "Bức tranh Úc" đẹp thêm. Thanks.
  Trả lời

  bởi: Thái từ: Úc
  30.11.2012 05:03
  Việc nâng cao đời sồng người thổ dân Úc là một việc làm rất khó khăn. Phải nói là chính phủ Úc đã thất bại trong việc này. Lý do chính là do phong tục, tập quán và lối sống theo kiểu du mục của họ rất khó thay đổi (old habits die hard). Người thổ dân lai với người da trắng thì dễ hội nhập với xã hội hơn là người thổ dân thuần chủng. Đa số người thổ dân hiện nay đều sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ.

  Nếu các bạn có dịp đến các thành phố ở vùng nhiệt đới của Úc (phía cực bắc Úc như Cairns hay Darwin chẳng hạn) thì sẽ thấy có nhiều nhóm thổ dân ngủ ở công viên. Mới sáng sớm mà đã thấy tay cầm lon bia rồi. Ở Úc hiện nay có nhiều vùng được dành riêng cho người thổ dân sinh sống gọi là Aboriginal reserve. Người thổ dân được sồng trong các reserve này theo cách mà tổ tiên họ đã sống hằng bao nhiêu ngàn năm qua mà không bị quấy rầy bỡi 'nền văn minh của người da trắng’. Dĩ nhiên người thổ dân có quyền ra khỏi khu reserve để sống hòa nhập với xã hội nếu họ muốn.
  Trả lời

  bởi: Người Câu Cá từ: Sông Yarra
  29.11.2012 08:30
  Bạn Trung Quân có đọc các cuốn sách " Câu chuyện của dòng sông " và " Hành Trình sang Đông Phương " ( Die Morgenlandfahrt ) của Herman Hess chưa ? Mình CÂU CÁ KHÔNG MỒI cho nên dòng sông Yarra là thích hợp cho một sự bình yên trong tâm hồng chứ không phải nơi Phillips Bay đôi khi dậy sóng ( như Hoa Kỳ )... Bạn Trung Quân biết khá nhiều điều thú vị về nước Úc đó. Như bạn thấy nếu không cải thiện đời sống của người Thổ Dân thì bị lên án ( Hơn 40 năm trước Liên Hiệp Quốc đã từng chỉ trích Úc không chịu " văn minh hóa " Thổ Dân Úc !!! ) mà dùng biện pháp quyết liệt để cố cải thiện đời sống của họ thì cũng bị lên án....Nhưng biết bao nhiêu viên chức cao cấp trong guồng máy công quyền Úc nhờ thuộc về " một thế hệ bị đánh cắp " mà có địa vị như ngày hôm nay... Một điều thú vị nữa là khi cảnh sát được gọi tới để còng tay một thanh niên đang quậy phá tại Tamworth ( NSW ) , đến nơi biết ra thanh niên đó là một Thổ Dân Úc viên cảnh sát Úc chuồn êm !!! Lý do ông ta không muốn " rắc rối pháp lý " với thanh niên Thổ Dân nầy nếu y ta nằm vạ ra đó. ( Thổ Dân Úc đã dựng lều, nằm vạ trước Quốc Hội Úc tới mấy chục năm. Nếu như ở Việt Nam thì quần chúng tự phát đã xé nát những căn lều nầy trong cùng ngày thôi các Vẹm nhỉ ?! ) Chuyện nước Úc cười ra nước mắt, chúng ta sẽ có dịp hàn huyên qua diễn đàn nầy. Cám ơn bạn Trung Quân
  Trả lời

  bởi: Trung Quân từ: USA
  29.11.2012 20:45
  @ Người câu cá: Bức tranh Úc của GS Quốc thêm hình ảnh ông Lã Vọng đang ngồi câu cá bên sông Yarra nữa nhỉ? Ông ta ngồi câu không phải để kiếm cá ăn mà suy nghĩ về cuộc đời. Vâng tôi có đọc những tác phẩm của Hermann Hess năm xưa ở thư viện Goethe trên đường Phan đình Phùng, Sài gòn. Tôi lại thích nhất Narcissus und Goldmund (Đôi bạn chân tình).

  Dương Hà có "Bên dòng sông Trẹm", Bà Quỳnh Dao có "Dòng sông ly biệt" (Tình thâm thâm, vũ mông mông), Mark Twain có "Trên dòng sông Mississippi". Bạn (Melbournian) có "Bên dòng sông Yarra", không?

  Không biết Bức tranh Úc của GS Quốc làm sao vẽ thêm: Câu cá ở sông Yarra, mua cá ở chợ cá Footscray...

  bởi: Vô danh từ: 1128
  28.11.2012 12:55
  Trung Quốc gồm 319,000 người, tương đương 1 phần 3 dân số Úc. Như vậy, nhập cư vào Úc tương lai có khác gì nhập cư vào Trung quốc?? Người Việt ở Vn xin đừng gửi con du học tại Úc và người Việt tại Úc cũng nên tìm cách định cư tại Mỹ. Nước Úc sẽ không là đất lành nữa rồi.
  Người Trung quốc bây giờ không còn giữ văn hóa cổ xưa. Họ nói chuyện thì la lối om xòm và còn khoa chân khoa tay, nước miếng văng tùm lum. Ngồi chồm hổm, xoay ngang xoay ngửa, chân gác cả trên bàn lẫn ghế. Trang phục thì bẩn thỉu, nhà cửa tối tăm, hôi hám... Người Việt không thể gửi con cháu sống chung chạ với người Trung Quốc.
  Trả lời

  bởi: Vô Danh từ: Úc
  29.11.2012 09:03
  319.000 người tương đương với 1/3 dân số Úc sao ??? Dân số Úc khoảng 21 triệu. Phải cần tới 7 triệu Chinese vào đây mới tương đương với 1/3 dân số Úc...1128 đừng lo. Tớ ra đường thấy da trắng tóc vàng mắt xanh thuộc về đa số áp đảo. Đời vẫn đẹp...Have a nice day !
  Trả lời

  bởi: 1130
  30.11.2012 19:01
  Sorry. "Trung Quốc gồm 319,000 người, tương đương 1 phần 3 dân Anh ở Úc". Nghĩa là, khi nói tiếng mẹ đẻ thì 3 người Anh nói tiếng Anh và có 1 người nói tiếng Trung Quốc. Túm lại, tiếng Anh ở Úc không là tiếng Anh đúng chuẩn mực "English"; sẽ là "English" bị biến tướng theo âm điệu Singapore, Philipine, Ấn độ ...Gửi con cháu du học để học “English lai căng tại Úc” là không xứng đáng với số tiền đầu tư giáo dục.

  “Tiếng Anh ở Úc cũng bị lai và đa dạng hơn” (NHQ)
  “sắc thái Âu châu của người Úc điển hình càng ngày càng giảm bớt. “(NHQ)
  Trả lời

  bởi: 1129
  29.11.2012 12:58
  Sorry. "Trung Quốc gồm 319,000 người, tương đương 1 phần 3 dân Anh ở Úc". Nghĩa là, khi nói tiếng mẹ đẻ thì 3 người Anh nói tiếng Anh và có 1 người nói tiếng Trung Quốc. Túm lại, tiếng Anh ở Úc không là tiếng Anh đúng chuẩn mực "English"; sẽ là "English" kiểu Singapore, Philipine, Ấn độ ...Gửi con cháu du học để học English tại Úc là không xứng đáng với số tiền đầu tư giáo dục.

  bởi: Vô danh
  28.11.2012 10:38
  úc là mục tiêu di dân của cộng sản trung quốc và việt nam có thể đến năm 2050 úc châu sẻ thuộc trung hoa lục địa
  Trả lời

  bởi: 1129
  29.11.2012 13:00
  "úc là mục tiêu di dân của cộng sản trung quốc và việt nam; có thể đến năm 2050 úc châu sẻ thuộc trung hoa lục địa"

  bởi: Vô danh
  28.11.2012 06:35
  Đất lành chim đậu, mật ngọt ruồi bu. Rất đa dạng về chủng tộc và cũng rất đa dạng về tôn giáo nên sự cai trị trong nước phải trân trọng pháp quyền, dù rằng dạng thức quân chủ đại nghị hay dân chủ pháp trị. Úc,Mỹ,Canada giống nhau ở điểm thổ dân quá ít so với số lượng di dân khổng lồ từ thập phương kéo tới trong suốt chiều dài hơn 200 trăm năm lịch sử cận đại.
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  28.11.2012 13:49
  Vào cái ngày người da trắng đổ quân chiếm lục địa nước Úc "phát thèm", dân số Thổ dân Úc có từ 750,000 đến 1,000,000 người.

  Với chính sách ác nhơn ác đức qua đạo luật Aboriginal Protection Act thực hiện hàng trăm năm lên người thổ dân Úc, đến năm 1976, thổ dân Úc chỉ còn 150,000 dân. Thổ dân Úc đi đâu từ con số 1 triệu dân và còn lại có 150, 000 dân? Đi lên "thiên đường" chăng?

  Các bạn dân chủ có thấy cách bọn Tây dùng chữgiar nhơn giả nghĩa không. Đạo luật thì mang tên Luật Bảo Vệ Thổ Dân (Aboriginal Protection Act), nhưng kỳ thưc là tiêu diệt Thổ Dân.

  Các bạn dân chủ đừng có nở phòng cái mủi ở cái "nước Úc phát thèm" kia. Các bạn chỉ được tự do khi các bạn chưa đụng chạm đến quyền lợi của dân Úc. Dân Úc có nhiều kinh nghiệm trấn áp cái tự do của bạn khi cần thiết.
  Trả lời

  bởi: Trung Quốc
  30.11.2012 01:02
  @Nhô hk rành về nước Úc quá, xin hỏi Nhô vậy chớ nhân dân Chàm Quốc bây giờ bao nhiêu và họ đã đi đâu? Người Việt các ông tốt quá nên dân tộc Chàm bây giờ chẳng còn được bao nhiêu? việc nhà biếng nhác việc chú bác thì siêng? trả lời đi Nhô !
  Trả lời

  bởi: người quan sát từ: Úc
  29.11.2012 19:02
  Có lẻ Nhô bị dị ứng vì những bài viết của TS Quốc về nuớc Úc. Tôi không nghĩ TS Quốc muốn khoe nước Úc mà muốn giới thiệu cho bạn đọc hiểu hơn về nước úc qua những con số thống kê chính xác. Sống tại Úc, người dân có quyền đòi hỏi chính phủ phải bảo vệ quyền lợi của họ qua lá phiếu. Ngoài ra, người Úc đều có bổn phận phải đóng thuế. Đố ai chạy thoát!. Những con số này đều công khai, không phải "bí mật quốc gia" như ở VN. Qua các con số, nước Úc được coi như là một quốc gia phát triển, có cuộc sống cao, ổn định, tuổi thọ nói chung là khá cao... ; nhưng vẫn không phải cái gì cũng nhất hết, chẳng hạn như vấn đề Thổ dân, vẩn còn nan giải trong nhiều năm tới. Vấn đề là mọi thứ đều minh bạch, trắng đen rỏ ràng. Do có sự so sánh, cho nên vấn đề cải thiện, cải tiến sẽ thuận tiện hơn. Điều này không có nghĩa là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi không có như cầu "phổng cái mủi" như Nhô có ý dèm pha, ganh tị. Câu "Các bạn chỉ được tự do khi các bạn chưa đụng chạm đến quyền lợi của dân Úc" của Nhô rất chính xác khi thay chử "dân úc" bằng "Đảng và Chính Phủ VN", cái này có vẻ Nhô rất có kinh nghiệm phải không?. Còn câu cuối thì cũng thế, thay chử "dân Úc" bằng "Đảng và CP VN" thì không thể sai chạy đâu được. Cổ nhân có câu "ngậm máu phun người, dơ miệng mình".
  Trả lời

  bởi: Quảng Hoà (Q8-Sài Gòn)
  29.11.2012 13:55
  Who is Australian? Dân Úc là ai vậy? Nếu ở Úc mà bạn hỏi câu này thì người ta sẽ cười bạn, vì bạn không hiểu gì về nước Úc, người Úc cả!
  Trả lời

  bởi: Cù Lần từ: Úc
  29.11.2012 12:59
  Nầy Nhô hãy nói chuyện người Việt ở VN màđòi quyền lợi cho bản thân chứ chưa nói chi đụng chạm với " nhóm quyền lợi " ở Ba Đình thì số phận của họ ra sao ( như bà Hà Thị Nhung chẳng hạn ) Chứ ở Mỹ mà phun nọc độc phì phì tới nước Úc chi rứa hè. Tớ chỉ thấy con cháu dân tị nạn cộng sản có cơ hội học hành đàng hoàng, nếu đóng góp cho xã hội xuất sắc thì được tặng danh hiệu người Úc trẻ xuất sắc của năm như cô Lê Thị Thái Tần của năm 98 và cô còn là luật sư trong Tổ chức Nhân Quyền Thế giới. Cô Tần còn được vinh dự ngồi uống trà với cựu Thủ Tướng Ái Nhĩ Lan vàcũng là cựu Cao Ủy Nhân Quyền LHQ Mary Robinson . Cô mà ở lại Việt Nam thì đời cô ra sao nhỉ ??? Cho nên cuộc sống của chúng tôi ở Úc nầy như thế nào thì Ô hay việc gì đến cái nhà anh Nhô Hoa Kỳ cơ chứ ??? None of your bloody business !!! Anh Nhô không có tư cách gì để chỏ cái mũi ( tẹt ) của anh vào, vô duyên chi lạ
  Trả lời

  bởi: Fair Dinkum từ: Úc
  29.11.2012 10:43
  @ Nhô, Thổ Dân Úc chết hàng loạt không phải là do chính phủ Úc chôn sống họ theo kiểu Việt cộng đã làm ở Huế tết Mậu Thân 68 đâu !!! Lịch sửcủa nhân loại là lịch sử của chinh phục và đồng hóa. Dĩ nhiên có va chạm có chết chóc nhưng vu cáo cho chính phủ Úc đã giết cả triệu người Thổ dân là chuyện gian trá. Tuổi thọ trung bình của Thổ dân Úc mấy trăm năm trước khoảng dưới 40 tuổi. Thời tiết, dịch bệnh,phương tiện y tế làm gì có trong rừng sâu , hang đá, gốc cây ??? Thiên nhiên đã giết chết phần lớn Thổ dân Úc ....Còn chuyện va chạm quyền lợi của người Úc hả ? Tui cũng là người Úc đây và tôi có đủ quyền lợi và bổn phận như bất cứ công dân Úc khác và không ai động chạm tới quyền lợi của tôi. Từ biển lên bờ 2 tay trắng, vừa làm vừa học nuôi ba đứa con nhỏ. Cuối cùng tui cũng ra trường,có việc làm đến lượt vợ tui quốc tế hóa cái bằng luật sư của bả rồi con cái tất cả đều được học hành đàng hoàng với sự giúp đở của chính phủ Úc, chúng ra trường kỹ sư bác sĩ. Vợ chồng tui còn đòi hỏi gì hơn mà đi động chạm đến quyền lợi của người khác ??? Nói về đụng chạm quyền lợi của người khác thì thưa các bạn trên diễn đàn, tôi xin kể câu chuyện thành công của John Symonds người Úc gốc Lebanon : 25 năm về trước J.S. mượn hai mươi ngàn dollars (20.000 dollars ) để set up một trung tâm tài chánh cho vay tiền mua nhà với lãi suất thấp hơn 4 ngân hàng lớn : C'wealth, Anz, Nab, Wespac. Như thế John Symonds đã đụng chạm mạnh với giới tài phiệt ngân hàng rồi còn gì ??? Ai nấy đều cười ngất cho cái gã John Symonds chơi trò David v Goliath châu chấu đá xe !!! Thế mà xe nghiêng đấy các bạn ( dân chủ ) ạ. Chỉ trong vòng hơn 20 năm doanh nghiệp Aussie Homeloan của J. Symonds đã cạnh tranh khốc liệt với 4 ngân hàng lớn nhất có tầm quốc tế của Úc và JOHN SYMONDS nghiễm nhiên trở thành ĐẠI XÌ THẨU !!! Thưa các bạn Úc cũng như Hoa Kỳ là đất nước của CƠ HỘI ĐỒNG ĐỀU miễn là anh thông minh, xuất sắc , không thuộc loại Chí Phèo ngồi chờ sung rụng, ganh tị, đố kỵ nhỏ nhen, xuyên tạc vu khống. Mỗi một quốc gia đều có những trang sử đen tối và Việt Nam CÀNG không phải là một ngoại lệ nhất là người Việt đi giết người Việt ( Giết, giết nữa, giết mãi... Tố Hữu ) Giết, giết, giết !!! Như thế anh đâu có ở trên cái Higher moral grounds hơn ai đâu mà phun nọc độc vào cái nước Úc nầy chứ ??? Kiến thức của anh tới đâu, anh nói chuyện đầu Ngô mình Sỡ mà anh đòi khai nhãn cho chúng tôi sao ??? Ối giời ạ !!!

  bởi: Vietnammenyeu từ: Canada
  28.11.2012 06:22
  Các nhà Sinh Vật Học Mỹ đang than trách có loài cá xâm nhập vào lãnh thổ Mỹ từ sông Cửu Long do bởi sự nhập cảng cá có lộn vào vài con cá nặng khoảng 2kg và vô tình người ta làm lọt nó xuống sông của Mỹ. Lúc đầu, khoảng năm 1980 người ta chỉ tìm thấy có vài con ở sông Mississippi nhưng vì nó sinh sản quá nhanh, nhanh hơn tất cả các giống cá khác của Mỹ nên bây giờ nó nghẹt cả xứ Mỹ và sắp sữa lan đến Ngũ Hồ. Giống cá nầy rất hung hăng nó ăn thịt tất cả các gíống khác to hơn nó và rất mạnh, nó ăn gấp đôi đấp ba cá Mỹ mà lớn lắm chỉ có 2kg trong khi cá Mỹ ăn ít hơn mà lại to 6kg, vì thế giống cá nhỏ con nầy ăn hết lương thực của các giống cá khác khiến các giống cá khác có nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà Sinh Vật Học Mỹ đang tìm cách ngăn chận sự phát triển của giống cá nhỏ con nầy vì nó có hại cho ngư nghiệp Mỹ. Nhìn những sinh vật đó mà nghĩ đến xã hội loài người, bức tranh Xã Hội Úc không biết có cho vào lộn vài con cá như thế trong xã hội chăng?
  Trả lời

  bởi: 2lua
  29.11.2012 06:46
  Xa hoi Uc co lon nhieu con ca VN.
  Trả lời

  bởi: Bac: từ: USA
  29.11.2012 05:13
  Thời tiết luc này ở Canada lạnh lắm đó. Vietnammenyeu nhớ mặc cho thật ấm vào nhá ! Viết phản biện kiểu này chắc là bị "ấm đầu" rồi đó !
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.11.2012 03:38
  Rất chính xác theo bản tin của The Onion !
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  29.11.2012 03:00
  Hộ chiếu "lưỡi bò": Đòn phủ đầu của Bắc Kinh cho những ai còn ảo tưởng.


  Hộ chiếu « lưỡi bò » : Đòn phủ đầu của Tập Cận Bình cho những ai còn ảo tưởng Trung Quốc sẽ hòa dịu hơn ở Biển Đông. Trước hành động in bản đồ hình lưỡi bò trong đó bao trùm gần hết diện tích Biển Đông lên hộ chiếu mới, chính quyền Trung Quốc đã gây bất bình cho rất nhiều nước.

  Đặc biệt tại nước láng giềng Việt Nam, nơi Bắc Kinh liên tục có những hành động gây hấn trên biển, thì dư luận người Việt rất phẫn nộ trước thái độ khiêu khích trắng trợn này của người khổng lồ phương Bắc.

  Không biết qua hành động nầy của Hán Cộng mấy anh chuyên gia bưng bô cho Hán Tặc có ý kiến gì nhỉ?

  Trả lời

  bởi: người quan sát từ: Úc
  28.11.2012 07:47
  Đọc những gtì mà VNMY từ Canada hay Nhô ở Hoa Kỳ viết, thấy rất rỏ một điều: chuyên thấy những thứ không tốt của cộng đồng VN hải ngoại mà bơi móc, ngoài ra không thấy những gì khác. Phải chăng được đào tạo để chỉ thấy được như thết sao? Hay là tại vì cái "Tâm" quá nhỏ và caí "Tầm" nhìn quá thấp đến vậy?
  Trả lời

  bởi: Vô Danh từ: Nhà Bè
  29.11.2012 08:36
  Người tầm thường thì ý nghĩ cũng tầm thường !!! Bạn người quan sát đồng ý chứ ??? Bạn sẽ thấy toàn là những ý kiến ganh tị, phản diện nơi chợ búa. Bạn mong đợi gì ở những tên Chí Phèo ???
  Trả lời

  bởi: Vô danh
  28.11.2012 07:33
  Con Chi Pheo bao gio cung tao lao, that la rat giong Chi Pheo .

  bởi: Thái từ: Úc
  28.11.2012 05:43
  Sự đa dạng sắc tộc của Úc cũng không thua gì Mỹ tuy tỉ lệ các sắc dân có khác. Tỉ lệ người gốc Châu Phi và Nam/Trung Mỹ (người Việt ở Mỹ gọi chung những người gốc Nam hay Trung Mỹ là người Mễ) ở Mỹ cao hơn Úc nhiều.

  Trước đây ở Úc rất ít thấy người da đen gốc Châu Phi. Chỉ trong vòng mười năm nay Úc nhận người tị nạn từ Sudan, Somalia, v.v.. nên mới thấy người da đen. Người thổ dân Úc (da đen hay ngâm đen) thì chỉ sống ở vùng quê nên cũng ít gặp. Bài viết của GS Quốc không thấy đề cập đến người thổ dân Úc. Họ là chủ nhân đầu tiên của lục địa Úc nhưng rất tiếc là họ là thành phần bị thiệt thòi nhất trong xã hội Úc hiện nay.
  Trả lời

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  29.11.2012 01:53
  Bài viết ông Quốc lúc nào cũng dấu đi một sự thật.

  Nếu bạn theo dõi bài viết của ông Quốc, bài viết của ông luôn luôn cố tình dấu đi một sự thật. Vì vậy, những gì ông Quốc viết chỉ nói được 1/2 sự thật. Mà một nữa sự thật vẫn là sự dối trá.
  Trả lời

  bởi: Trung Quân từ: USA
  28.11.2012 20:16
  Người ở Mỹ xin được viết về người Thổ dân Úc: Đầu tiên kể về vụ "bắt cóc" trẻ em của người thổ dân: Với chính sách đồng hóa người thổ dân là đưa những trẻ em ra thành phố để nuôi, ăn, học. Thời đó CP Úc muốn lớp trẻ này có trình độ học vấn để sau này có cuộc sống như người da trắng. Nhưng việc này đã gây cho gia đình người thổ dân "tan nát", nên bị chống đối! Vì họ muốn có quyền tự do sống theo tập quán của họ nơi thôn quê hẻo lánh. CP Úc cũng đã trợ cấp cho họ đặc biệt như xây nhà riêng những vùng gần nơi làng của họ... họ không ở! Làm thẻ căn cước cho họ có hình... họ cho là "xâm phạm đời tư" của họ, họ đốt đi. Sau làm thẻ không có hình, chỉ có tên và địa chỉ nơi cư trú, chủ yếu để lãnh tiền trợ cấp, họ cũng đốt luôn! Vì họ không có giấy tờ để chứng minh là tháng này lãnh trợ cấp rồi hay chưa!!! Thêm một chính sách khuyết khích đồng hóa là ai ở TP mà lấy vợ hoặc chồng là người thổ dân CP cho 10 ngàn AUD. Nghe nói cũng không có kết quả gì! Cho đến bây giờ người thổ dân vẫn bị thiệt thòi....

  Bà Thủ tướng Julia Gillard mới đây cũng đã nói "Vấn đề hòa giải với người thổ dân là một thách thức". Vì khi thay đổi hay bổ túc điều luật nào trong hiến pháp, người thổ dân hầu như không tham gia, hay không tham gia được!

  bởi: Vao Độ
  28.11.2012 04:26
  Trên lý thuyết, tôn giáo là chốn thiêng liêng nhằm mục đích hướng dẫn con người ta hướng thiện. Trên thực tế, khi sang các nước văn minh như Úc, Âu Mỹ... 1 số chốn thiêng liêng biến thành cơ sở thương mại treo đầu heo bán thịt chó: nào là tổ chức đại nhạc hội gây quỹ, nào là từ thiện... dỏm để 1 số người đầu tư và thu lợi cá nhân. Đạo Phật quan niệm Tham Lam là cội nguồn của mọi nghiệp quả và điều răn thứ 10 trong đạo Công Giáo ngăn cấm Tham Lam của người. Ấy thế mà khi tiền "chùa" tuôn chảy, mấy ai đừng được lòng? Ra rả đâu đây trong các bài giảng, chúng ta lại nghe có tiếng... quyên góp, xin tiền... Đâu cứ tu sĩ quốc doanh mới là tu sĩ rởm! Không biết con người miệng thì thờ Đấng Tối Cao nhưng lòng thờ tiền từ bao lâu nhưng câu nói "đồng tiền là tiên là Phật..." đã có cả mấy thập kỷ nay rồi.


  Trả lời

  bởi: 2lua
  29.11.2012 06:48
  Vao Do noi rat dung.

  bởi: Bitmieng.com từ: Thiên Đàng CS
  28.11.2012 00:46
  Ở trên, chúng ta thấy số người Việt sinh ở Việt Nam hiện đang sống tại Úc là 185.000; ở đây, chúng ta lại thấy có đến 219.800 người nói tiếng Việt ở nhà. Con số chênh lệch gần 35.000 người ấy chính là các trẻ em sinh trưởng tại Úc. Đây là một điều đáng mừng. - - - Còn 3 triệu đảng viên Việt cộng, sinh ra tại Việt Nam nhưng khi lớn lên lại học và nói tiếng Chêt. Lạ thiệt !

  bởi: Nhô Hoa Kỳ từ: Hoa Kỳ
  28.11.2012 00:18
  Thế vậy, lấy thống kê tỷ lệ người Việt nằm nhà đá ở Úc,người Việt đã đóng góp gì trong bức tranh Tội Phạm ở nước Úc "phát thèm"?

  Trả lời

  bởi: BỐ Th...NHÔ(NPCN)Hoàng Kỳ
  29.11.2012 03:24
  Bọn VN nằm nhà đá ở Úc so với tỉ lệ bọn tội phạm ở nước CHXHCN VN "không thèm",nơi đạo đức HCM,XHCN tươi đẹp,Độc lập,Tự do,Hạnh Phúc v...v và v....v thì thấm vaò đâu ấy nhỉ,vì rằng ở nước CHXHCN "KHÔNG THÈM" kia,Yêu nước,chống quan thầy TQ cũng là "tội phạm".Còn Tham nhũng,dâm ô,hủ hoá Mới thành QUAN....

  Blog

  Vì sao Mỹ bất ngờ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam?

  Chỉ ít giờ đồng hồ sau khi đặt chân đến Hà Nội, Tổng thống Obama đã tuyên bố một quyết định gây chấn động
  Thêm

  Nghĩ về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam

  Nhắc đến chữ 'kẻ thù', xin lưu ý là với chính khách Mỹ, chỉ có những lợi ích quốc gia vĩnh viễn nhưng không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn
  Thêm

  Đường lối lẩm cẩm

  Không biết ai đề ra cái sáng kiến đường lối chính trị dở hơi 'tách xa bành trướng đôi chút nhưng không dứt'
  Thêm

  ‘Tự do tôn giáo’: Việt Nam có ‘được’ vào Danh sách CPC lần thứ hai?

  Nhà nước Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ bị 'tái hội nhập' Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo lần thứ hai vào năm 2016
  Thêm
  Các bài viết khác

  Bạn đọc làm báo

  TT Obama không đánh đổi dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí lấy đàn áp nhân quyền ở VN

  Trước hết cần khẳng định rằng mục tiêu chính của Mỹ trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là dân chủ hóa Việt Nam
  Thêm

  Cá chết và nước mắm ở Mỹ

  Hơn một tháng qua vấn đề cá chết ở nhiều nơi tại Việt Nam đã gây lo lắng cho người tiêu dùng thủy sản
  Thêm

  Mục đích và ý nghĩa chuyến thăm VN của Tổng thống Obama

  Vậy chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama có mục đích và ý nghĩa gì
  Thêm

  Nước Mỹ, mùa thi và tốt nghiệp

  Một năm học sắp kết thúc. Thời gian này là lúc sinh viên, học sinh đang trải qua những kỳ thi. Sau đó sẽ là những lễ ra trường kéo dài cho đến giữa tháng Sáu
  Thêm
  Các bài viết khác