Đường dẫn truy cập

Tóm lược tiểu sử tướng Norman Schwarzkopf


Tóm lược tiểu sử tướng Norman Schwarzkopf

  • Sinh năm 1934 ở Trenton, New Jersey
  • Tốt nghiệp Học viện Quân đội Westpoint năm 1956
  • Ðậu bằng cử nhân kỹ thuật tại trường Ðại học Nam California
  • Giữ chức tư lệnh quân đoàn ở Việt Nam
  • Chỉ huy lực lượng bộ binh Hoa Kỳ năm 1983 trong cuộc chiếm đóng Grenada
  • Phụ trách Bộ Chỉ huy Miền Trung Hoa Kỳ năm 1988
Lãnh đạo lực lượng liên quân trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991
XS
SM
MD
LG