Đường dẫn truy cập

Tiểu sử hai khôi nguyên giải Nobel Hóa học


Tiểu sử hai khôi nguyên giải Nobel Hóa học

ROBERT LEFKOWITZ

-Sinh ở New York năm 1943.
-Đậu bằng bác sĩ y khoa trường Đại học Columbia năm 1966.
-Làm việc với Viện Y khoa Howard Hughes và Trung tâm Y khoa Đại học Duke.
-Dùng phóng xạ để theo dõi những đầu thân kinh trong tế bào và tìm ra thần kinh nhận adrenalin.

BRIAN KOBILKA

-Sinh ở Minnesota năm 1955.
-Đậu bằng bác sĩ y khoa trường Y khoa Đại học Yale năm 1981.
-Giáo sư Y khoa và Sinh lý học Tế bào và Phân tử tại trường Y khoa Đại học Stanford.
-Tách gien có ký hiệu nhận chất adrenalin.
XS
SM
MD
LG