Đường dẫn truy cập

Tiểu sử Dân biểu Paul Ryan


Tiểu sử Dân biểu Paul Ryan

  • Được bầu vào Hạ Viện lần đầu tiên năm 1998, đã phục vụ 7 nhiệm kỳ.
  • Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ Viện.
  • Thành viên cao cấp Ủy ban Thuế vụ.
  • Tiểu bang nhà Wisconsin, một tiểu bang quan trọng cho kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống.
  • Ủng hộ những đề nghị cắt giảm mạnh ngân sách
  • 42 tuổi, có vợ, và ba con.
XS
SM
MD
LG