Đường dẫn truy cập

Thể thức bầu chọn giáo hoàng


Thể thức bầu chọn giáo hoàng

  • Các vị giáo hoàng được chọn bởi Hồng y đoàn
  • Chỉ những hồng y dưới 80 tuổi mới được bỏ phiếu
  • Hồng y đoàn mật nghị tại nhà nguyện Sistine ở Vatican
  • Các hồng y phải ở lại Vatican, không được tiếp xúc với bên ngoài cho đến khi bầu xong giáo hoàng
  • Phải có ít nhất hai phần ba phiếu bầu cộng một của các hồng y mới được kể là hợp lệ
  • Lá phiếu bằng giấy được kiểm, dùng kim xoi một lỗ và xâu lại thành một dây
  • Sau đó các lá phiếu được đem đốt để khói bay ra thông báo kết quả bầu chọn cho thế giới bên ngoài
  • Khói màu đen tỏa ra từ nhà nguyện Sistine có nghĩa là chưa chọn được, khói trắng có nghĩa đã chọn được tân giáo hoàng
  • Thời gian ngắn sau khi có khói trắng, tên của tân giáo hoàng sẽ được loan báo từ bao lơn của giáo đường Thánh Phêrô
XS
SM
MD
LG