Đường dẫn truy cập

Thả tù chính trị tại Miến Điện


Thả tù chính trị tại Miến Điện

  • Tháng 1, 2009: 6.313 tù nhân được trả tự do, 24 người là tù chính trị.
  • Tháng 9, 2009: 7.114 tù nhân được trả tự do, 28 người là tù chính trị.
  • Tháng 5, 2011: 14.578 tù nhân được trả tự do, 55 người là tù chính trị.
  • Tháng 1, 2012: 651 tù nhân được trả tự do, tất cả là tù chính trị.
  • Tháng 9, 2012: 514 tù nhân được trả tự do, 90 người là tù chính trị.
XS
SM
MD
LG