Đường dẫn truy cập

Tại sao các Tổng thống Hoa Kỳ đọc bài Diễn văn Về Tình trạng Liên bang?


Tại sao các tổng thống Hoa Kỳ đọc bài Diễn văn Về Tình trạng Liên bang?

Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định, tổng thống “thỉnh thoảng phải cung cấp cho Quốc hội thông tin về Tình trạng Liên bang và đề nghị Quốc hội cân nhắc các biện pháp mà ông xét thấy là cần thiết và thiết thực.” - Điều II, Mục 3, khoản 1.

Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang

- Tổng thống George đọc bài diễn văn về tình trạng của liên bang đầu tiên vào năm 1790.

- Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên gọi bài diễn văn là “Diễn văn về Tình trạng Liên bang’ trong thập niên 1940, và tên này trở thành thông dụng từ đó.

- Bài Diễn văn về Tình trạng Liên bang lần đầu tiên được phát thanh vào năm 1923 là diễn văn của Tổng thống Calvin Coolidge.

- Bài diễn văn đầu tiên được truyền hình là diễn văn của Tổng thống Harry Truman vào năm 1947.

- Bài diễn văn của Tổng thống George W. Bush là bài đầu tiên được trực tiếp đưa lên mạng năm 2002.

- Đáp từ của khối đối lập về bài diễn văn thường niên này của tổng thống được chính thức truyền hình lần đầu tiên vào năm 1966, theo trang web Senate.gov. Từ năm 1982, đáp từ của đảng đối lập thường là thành viên của Quốc hội trở thành lệ thường.

- Tổng thống Ronald Reagan là tổng thống đầu tiên mời các khách mời đặc biệt ngồi cạnh Đệ nhất Phu nhân vào năm 1982, và tỏ sự cảm kích họ trong bài diễn văn của ông.

Nguồn: AP, history.house.gov

XS
SM
MD
LG