Đường dẫn truy cập

Một số phát biểu ấn tượng ‎trong Diễn văn về Tình trạng Liên bang của Tổng thống Obama


Một số phát biểu ấn tượng ‎trong Diễn văn về Tình trạng Liên bang của Tổng thống Obama

"Nhiệm vụ của thế hệ chúng ta là tái khởi động cỗ máy thực sự giúp tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, đó là tầng lớp trung lưu phát triển và thành đạt.”

“Nếu bạn làm việc chăm chỉ và làm tròn trách nhiệm, bạn có thể tiến lên, bất kể bạn đến từ đâu, bất kể ngoại hình của bạn, bất kể bạn yêu ai.”

“Chính phủ này hoạt động nhân danh nhiều người, không nhân danh một số ít; chính phủ này khuyến khích doanh nghiệp tự do, tưởng thưởng sáng kiến của cá nhân, và mở ra cánh cửa cơ hội cho mọi trẻ em trên khắp quốc gia vĩ đại này. "

"Mỗi ngày, chúng ta nên tự hỏi ba câu hỏi trong tư cách là một quốc gia: Làm thế nào để thu hút thêm nhiều việc làm tới bờ biển của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta trang bị cho người dân của chúng ta với các kỹ năng cần thiết để làm những công việc này? Và làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng chịu khó làm việc sẽ dẫn đến một cuộc sống tươm tất?"
XS
SM
MD
LG