Đường dẫn truy cập

Những dịch cúm trong thế kỷ thứ 20


Những dịch cúm trong thế kỷ thứ 20

1918 Cúm Tây Ban Nha: Giết chết hơn 500000 người tại Hoa Kỳ, và từ 20 triệu tới 50 triệu người trên khắp thế giới.

1957 Cúm Châu Á: Giết chết khoảng 70000 người tại Hoa Kỳ.

1968 Cúm Hong Kong: Phát hiện đầu tiên tại Hong Kong, loại siêu vi này gây ra cái chết của khoảng 34000 người tại Hoa Kỳ.
XS
SM
MD
LG