Đường dẫn truy cập

Lịch sử bài Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang


Lịch sử của bài Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang

- Hiến pháp Mỹ buộc ‘Tổng thống sẽ thỉnh thoảng cung cấp cho Quốc hội thông tin về tình trạng liên bang…'
- Tổng thống George Washington đọc bài diễn văn đầu tiên loại này ngày 8/1/1790.
- Tổng thống Thomas Jefferson quyết định phát biểu bằng văn bản thay vì bằng giọng nói.
- Truyền thống phát biểu bằng văn bản tiếp tục cho đến Tổng thống Woodrow Wilson năm 1913.
- Bài diễn văn của Tổng thống Calvin Coolidge năm 1923 là bài đầu tiên được phát thanh.
- Tổng thống Franklin D. Roosevelt là người đầu tiên đặt tên cho bài diễn văn này là "State of the Union," Diễn Văn Về Tình Trạng Liên Bang.
- Bài diễn văn của Tổng thống Harry S. Truman năm 1947 là bài đầu tiên được phát hình.
XS
SM
MD
LG