Đường dẫn truy cập

Khối 8406


Khối 8406

Khối 8406 là tên gọi của một tổ chức chính trị, kêu gọi dân chủ đa nguyên tại Việt Nam.

Tên "Khối 8406" xuất phát từ tuyên ngôn công bố ngày 8 tháng 4 năm 2006 của nhóm.

Chính phủ Việt Nam cho rằng hoạt động của nhóm này vi phạm pháp luật Việt Nam và đã kết án một số thành viên, trong đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Linh mục Nguyễn Văn Lý.
XS
SM
MD
LG