Đường dẫn truy cập

Hiệp ước Buôn bán Vũ khí


Hiệp ước Buôn bán Vũ khí

- Ðược Ðại hội đồng Liên hiệp quốc phê chuẩn với 154 phiếu thuận, 3 phiếu chống, 23 phiếu trắng
- Bắc Triều Tiên, Iran và Syria chống đối hiệp ước
- Quản lý hoạt động buôn bán vũ khí quy ước
- Không ngăn cấm xuất khẩu bất kỳ loại vũ khí nào
- Không tổn hại đến quyền tự vệ của một nước
XS
SM
MD
LG