Đường dẫn truy cập

Giải Nobel Kinh Tế 2012


Giải Nobel Kinh Tế 2012

LLOYD SHAPLE

- Sinh năm 1923 ở Cambridge, Massachusetts.
- Ðậu bằng Tiến sĩ năm 1953 trường Ðại học Princeton.
- Giáo sư tại trường Ðại học California ở Los Angeles.
- Dùng lý thuyết trò chơi để nghiên cứu và so sánh các phương pháp kết hợp khác nhau.

ALVIN ROTH

- Sinh năm 1951 ở Hoa Kỳ.
- Ðậu bằng Tiến sĩ đại học Stanford.
- Giáo sư Kinh tế học và Quản lý Kinh doanh tại trường Ðại học Harvard.
- Chứng minh rằng tính ổn định là chìa khóa cho việc hiểu biết thành quả của các cơ chế thị trường cụ thể.
XS
SM
MD
LG