Đường dẫn truy cập

Dự thảo Hiến pháp Ai Cập


Dự thảo Hiến pháp Ai Cập

-Hạn chế tổng thống chỉ được giữ 2 nhiệm kỳ mỗi nhiệm kỳ 4 năm.

-Quy định các biện pháp bảo vệ chống lại việc giam giữ và tra tấn độc đoán.

-Luật Hồi giáo hay Sharia có tác dụng làm cơ sở cho lập pháp.

-Tự do tôn giáo giới hạn cho người Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái.

-Nói rằng công dân bình đẳng trước pháp luật và bình đẳng về quyền lợi.
XS
SM
MD
LG