Đường dẫn truy cập

Cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên Phó tổng thống của Hoa Kỳ năm 2012


Cuộc tranh luận giữa 2 ứng cử viên Phó tổng thống của Hoa Kỳ năm 2012

- Tổ chức tại trường Đại học Centre, ở Danville, tiểu bang Kentucky
- Đề tài thảo luận là các vấn đề đối nội và đối ngoại
- Chia thành 10 phần, mỗi phần 10 phút
- Người điều khiển chương trình đặt 1 câu hỏi cho mỗi phần
XS
SM
MD
LG