Đường dẫn truy cập

Chương trình tổng quát Đại hội Đảng Dân Chủ


Chương trình tổng quát Đại hội Đảng Dân Chủ

- Ngày thứ nhất: Ủy ban Tổ chức khai mạc “CarolinaFest 2012,” vừa mừng lễ Lao Động có tính cách gia đình và thân hữu, vừa mở đầu ễ đại hội đảng, công chúng được mời tham dự.

- Ngày thứ nhì: Chủ tịch Đại hội, ông Antonio Villaraigosa, tuyên bố chính thức khai mạc. Các ban trong đảng xác định nội dung và tiến hành đại hội.

- Ngày thứ ba: Các đại biểu chọn ứng cử viên tổng thống cho Đảng.

- Ngày thứ tư: Tổng thống Barack Obama chấp nhận sự đề cử của Đảng tại một sân vận động ngoài trời. Công chúng được mời tham dự.
XS
SM
MD
LG