Đường dẫn truy cập

Các khoản tiền chính Hoa Kỳ phải chi trả cho kịp hạn


Các khoản tiền chính Hoa Kỳ phải chi trả cho kịp hạn:

23 tháng 10 - Tiền an sinh xã hội 12 tỷ đôla.
30 tháng 10 - Trả trợ cấp y tế cho các hãng cung cấp dịch vụ 2 tỷ đôla.
31 tháng 10 - tiền lời nợ công 6 tỷ đôla.
1 tháng 11 - Trả trợ cấp y tế cho các hãng cung cấp dịch vụ và bảo hiểm 18 tỷ đôla.
Tiền an sinh xã hội 25 tỷ đôla.
Lương quân đội, hưu bổng cựu chiến binh 12 tỷ đôla.
Phụ cấp an sinh xã hội 3 tỷ đôla.
14 tháng 11 - Tiền an sinh xã hội 12 tỷ đôla.
15 tháng 11 - Tiền lợi nợ 29 tỷ đôla.
XS
SM
MD
LG