Đường dẫn truy cập

Tổng kết số phiếu đại biểu


Tổng kết số phiếu đại biểu

Đảng Cộng Hòa

Donald Trump: 446
Ted Cruz: 347
Marco Rubio: 151
John Kasich: 54

Đảng Dân chủ

Hillary Clinton: 1,221
Bernie Sanders: 571

Tổng số phiếu đại biểu cần thiết để được đảng đề cử:

Đảng Dân chủ: 2,383
Đảng Cộng hòa: 1,237

Tính đến ngày 9 tháng 3, 2016

XS
SM
MD
LG