Đường dẫn truy cập

Phỏng vấn Đại Đức Hằng Trường, sáng lập viên tổ chức Compassionate Service Society ở nam California - Phần 2. - 2004-07-29


Trong câu chuyện Phụ Nữ kỳ này, mời quý vị nghe phần thứ hai của cuộc phỏng vấn Đại Đức Hằng Trường, sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi có tên là "Compassionate Service Society" ở nam California, có mục đích thuyết giảng về tu thiền và tịnh độ.

XS
SM
MD
LG