Đường dẫn truy cập

Quyết dịnh từ bỏ cᣠchuong tr쮨 vu kh?ạt nh⮬ sinh vࠨoᠨọc của Libya duợc dua ra sau nhiều thᮧ ngoại giao b?ật. - 2003-12-22


Cᣠgiới chức Anh vࠈoa Kỳ cho biết quyết dịnh của Libya từ bỏ cᣠchuong tr쮨 vu kh?ạt nh⮬ sinh vࠨoᠨọc duợc dua ra sau nhiều thᮧ ngoại giao b?ật cࣦ#7843; sự tham gia của nhࠬ㮨 dạo Libya l࠴ng Moammar Gadhafi.

Một viꮠchức t쮨 bᯠMỹ n頶ới cᣠphviꮠrằng rಠng dại t᠇adhafi d㠮ghiꮠcứu vấn dề rất kỹ c஧ khi tham dự cᣠcuộc họp b?ật dến tận khuya, nghe n頤㠤iễn ra tại Tripoli hồi dầu thᮧ n๠v࠴rong thᮧ 10. Viꮠchức vừa kể cho biết nhࠬ㮨 dạo Libya giữ vững lập truờng từ dầu dến cuối về 棷883;nh ckhai thừa nhận, v࠳au dਦ#7911;y bỏ chuong tr쮨 vu kh?೦#7913;c t஠sᴠh஧ loạt của nuớc 

Cᣠchuyꮠgia Anh vࠍỹ cho biết họ d㠤uợc dua tới h஧ chục dịa diểm vu kh?rong mấy thᮧ vừa qua. Cᣠchuyꮠgia n頲ằng họ kinh ngạc truớc việc Libya sẵn s஧ dể họ duợc dến tất cả cᣠdịa diểm dgoại truởng Anh Jack Straw cho rằng cᣠvấn dề c଩ꮠquan dến vu kh?೦#7913;c t஠sᴠh஧ loạt mࠉraq bị tố giᣠd㠣നể giải quyết theo một phuong thức tuong tự, nhung cuối c破h젤㠰hải d砤ến biện phᰠqu⮠sự tại Iraq.

Ц#7841;i 篦#7841;i truởng Anh n頲ằng Iraq d㠫hdua ra dề nghị thuong thuyết n௠nghiꭠtTrong suốt thời gian 12 nam sau cuộc chiến tranh v砖ịnh, nguời ta chỉ thấy sự thᣨ thức, v࠴ừ chối khchịu chấp nhận 馣7871;n của LiꮠHiệp Quốc cung nhu một sự tiếp nối khủng bố.

Về ph?dại t᠇adhafi vࠣh? phủ Libya th젴rong những nam gần d⹠d㠴hấy cനiện ch?huong nghị vࠣhấp nhận lࠣ୦#7897;t con duờng di dến hᠢ쮨 cho khu vực, hᠢ쮨 cho thế giới vࠤồng thời l࠳ự phồn thịnh vࠡn ninh cho ch? Libya.

XS
SM
MD
LG