Đường dẫn truy cập

Một Công ước mới của LHQ có giá trị pháp lý liên quan tới việc chống các tội phạm có tổ chức bắt đầu có hiệu lực hôm nay. - 2003-09-29


Một Công ước mới của Liên Hiệp Quốc có giá trị pháp lý liên quan tới việc chống các tội phạm có tổ chức bắt đầu có hiệu lực ngày hôm nay. Gần 150 quốc gia đã tham gia Công Ước Chống Tội Phạm Có Tổ Chức Xuyên Quốc Gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và hầu hết các nước Châu Mỹ La Tinh.

Công Ước có tính cách lịch sử này kêu gọi việc hợp tác rộng rãi để chống nạn tẩy tiền, nạn tham nhũng và nạn cản trở công lý. Công Ước này đòi hỏi các quốc gia hợp tác với nhau trong vấn đề dẫn độ và phải ngăn ngừa các băng đảng sử dụng quy luật giữ bí mật của ngân hàng để làm bình phong che đậy cho các hoạt động phạm pháp. Cơ Quan Chống Ma Túy và Tội Phạm của Liên Hiệp Quốc nói rằng Công Ước vừa kể cũng còn có mục đích chặn đứng các hoạt động chuyển lậu người khiến mỗi năm có tới hằng chục ngàn phụ nữ và trẻ em bị biến thành nô lệ.

XS
SM
MD
LG