Đường dẫn truy cập

Bầu cử ngày thứ nhì tại Zimbabwe. - 2003-08-31


Hôm nay tại Zimbabwe, các cuộc bầu cử tiến hành qua ngày thứ nhì sau ngày đầu tiên với số cử tri thưa thớt và những tố giác về bạo động và dọa nạt. Các giới chức bầu cử cho biết chỉ có một số ít cử tri xếp hàng ở các trạm bỏ phiếu hồi hôm qua. Số người xếp hàng ở các ngân hàng Zimbabwe đông hơn nhiều vì mọi người đều tìm cách lãnh lương vào lúc xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt.

Thủ lãnh phe đối lập, ông Morgan Tsvangirai cho biết dân chúng quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của cuộc sống hơn là việc đi bỏ phiếu. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Phong Trào tranh đấu đòi Thay Đổi Dân chủ của ông Tsvangirai nói rằng có tin về các cuộc bạo động và nhiều vụ dọa dẫm cử tri. Các giới chức bầu cử của Zimbabwe thì nói rằng cuộc bầu cử phần lớn là êm xuôi.

XS
SM
MD
LG