Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Philippin Gloria Arroyo ra lệnh mở cuộc điều tra về vụ nổi loạn bất thành ở Manila. - 2003-07-28


Tổng Thống Philippin bà Gloria Arroyo đã ra lệnh cho một ủy ban độc lập mở cuộc điều tra về vụ nổi loạn bất thành của mấy trăm quân nhân ở Manila.

Trong bài phát biểu về tình trạng quốc gia hôm nay, bà Arroyo gọi vụ nổi dậy này là rất đáng trách và đoan quyết sẽ phải sử dụng toàn lực luật pháp để giải quyết vụ này. Bà cũng loan báo rằng các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và tổ chức phiến quân hồi giáo lớn nhất tại Philippin sẽ bắt đầu tại thủ đô vào tuần tới.

Bà Arroyo nói rằng tất cả người dân Philippin phải quyết định một lần chót liệu họ muốn hòa bình hay chiến tranh.

Trước đó trong ngày hôm nay, cảnh sát Philippin đã bắt giữ một viên phụ tá của cựu Tổng Thống Joseph Estrada có liên hệ đến vụ nổi loạn. Cuộc giằng co kéo dài 19 tiếng đồng hồ đã kết thúc khi đám binh sĩ đầu hàng mà không nổ một phát súng nào.

XS
SM
MD
LG