Đường dẫn truy cập

TT Bush ký sắc lệnh cho giám đốc tình báo quốc gia nhiều quyền hơn


Tổng Thống George W. Bush đã ký một sắc lệnh duyệt xét lại những quy luật cho các cơ quan tình báo và cho giám đốc tình báo quốc gia được có quyền hạn rộng rãi hơn.

Sắc lệnh này cho giám đốc tình báo hiện nay là ông Mike McConnell, có thêm quyền hạn mới liên quan tới những tin tức tình báo trước đây do Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ xử lý.

Sắc lệnh này cũng cho giám đốc cơ quan tình báo này được mua những thứ như là các vệ tinh tình báo mới cũng như là được quyền quyết định về ngân sách của cơ quan. Sắc lệnh cũng quy định trách nhiệm của 16 cơ quan tình báo của Hoa Kỳ.

Một nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm nay nói rằng sắc lệnh này chỉ thị cho cộng đồng tình báo thâu thập thông tin kịp thời và chính xác, đặc biệt chú trọng tới nạn khủng bố quốc tế và việc khuếch tán võ khí giết người hàng loạt.

XS
SM
MD
LG