Đường dẫn truy cập

Anh bắt buộc những người muốn nộp đơn xin hoặc đổi hộ chiếu phải có thẻ căn cước


Quốc hội Anh thông qua một dự luật bắt buộc những người muốn nộp đơn xin hoặc đổi mới hộ chiếu phải có thẻ căn cước do chính phủ cấp. Dự luật này được chấp thuận hôm thứ hai với một đa số phiếu ít ỏi, gồm 310 phiếu thuận, 279 phiếu chống, tại hạ viện sau khi khoảng 20 thành viên của Đảng Lao Động đương quyền tham gia phe đối lập và bỏ thăm chống dự luật này.

Trước đây, chính phủ của Thủ tướng Tony Blair vẫn muốn bắt buộc mọi công dân Anh phải có thẻ căn cước nhưng những người tham gia chiến dịch tự do công dân đã mạnh mẽ phản đối, khiến chính phủ phải chấp nhận biện pháp dung hòa.

Việc liên kết thẻ căn cước với hộ chiếu sẽ buộc mọi công dân Anh phải thi hành đạo luật này trong vòng 5 năm tới. Thượng viện sẽ duyệt xét dự luật này và có thể đòi áp dụng thêm các tu chánh án.

Chính phủ Anh cho rằng cấp thẻ căn cước sẽ cải thiện an ninh và giúp chống lại nạn khủng bố. Những người phản đối thì cho rằng dự luật này xâm phạm quyền tự do công dân và sẽ rất tốn kém, vì phải gồm cả các thông tin sinh trắc học như tròng mắt và dấu lăn tay chẳng hạn.

XS
SM
MD
LG