Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Từ chỉ định (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. “This, that, those, and these” là các từ chỉ định. Các từ này cho biết các đồ vật, sự việc hay người nào đó đang ở đâu so từ vị trí của người đang nói. Chính vì vậy mỗi từ sẽ được sử dụng trong những trường hợp khác nhau.

XS
SM
MD
LG