Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Hiện tại tiếp diễn (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ các hành động chưa kết thúc hoặc đang diễn tiến. Các bạn đặt câu ở thì hiện tại tiếp diễn bằng cách dùng động từ 'am' 'is' hoặc 'are' và sau đó cộng thêm động từ có đuôi 'ing.'

XS
SM
MD
LG