Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Câu chủ động, bị động (VOA)


Phần lớn các câu trong tiếng Anh tuân theo mẫu chủ ngữ-động từ-tân ngữ (túc từ), hay còn được biết là câu chủ động. Khi chủ ngữ nhận hành động của động từ thì đó là câu bị động.

XS
SM
MD
LG