Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Mẫu câu chỉ nguyên do (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Một câu chỉ nguyên do bắt đầu bằng một chủ ngữ, theo sau là động từ chỉ nguyên do, sau đó là một tân ngữ, và tiếp đó là động từ ở dạng nguyên mẫu.

XS
SM
MD
LG