Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Irregular plurals (VOA)


Ngôn ngữ tiếng Anh mượn nhiều từ của nhiều ngôn ngữ khác. Và một số từ mượn này có những từ có dạng số nhiều được giữ lại từ chính ngôn ngữ gốc.

XS
SM
MD
LG