Đường dẫn truy cập

Học từ vựng qua bản tin ngắn: Solution (VOA)


SOLUTION: Đây là từ mà bạn có thể đã nghe thấy trong nhiều bản tin. Nói chung, nó có một ý nghĩa tích cực. Bạn đã nhớ ra hay đoán được nghĩa của nó chưa?

XS
SM
MD
LG