Thứ ba, 31/05/2016
Xem

    Thông tin về social bookmarking

    Social bookmarking là một phương thức để lưu trữ, tổ chức, tìm kiếm và quản lý các đường dẫn yêu thích (bookmark) với sự trợ giúp của các từ khoá phân loại.

    Quí vị có thể sử dụng các đường dẫn “chia sẻ” của chúng tôi để liên kết các tin tức với các trang mạng xã hội. Các trang mạng xã hội này lưu các đường dẫn tới các website mà quí vị muốn lưu trữ và chia sẻ cho cộng đồng, bạn bè. Quí vị cũng có thể tìm kiếm thêm nội dung mà quí vị ưa thích hoặc gặp gỡ những người có sở thích tương tự.

    Nếu quí vị không thấy icon của trang mạng xã hội mà quí vị ưa thích, hãy email cho chúng tôi. Thêm