Thứ Tư, 25/05/2016
Xem

  Hãy đăng ký nhận bản tin của VOA dưới hình thức podcast!
  VOA’s Dịch vụ podcast của VOA có ba hình thức để quí vị lựa chọn đăng ký và nghe/xem trên các thiết bị âm thanh cầm tay hoặc trên hầu hết các loại máy vi tính

  1. iTunes:Nếu máy tính của quí vị có cài đặt chương trình iTunes, quí vị có thể bấm chuột vào chữ iTunes trong mục mô tả chương trình, sau đó làm theo hướng dẫn trong chương trình iTunes để đăng ký.
   

  2. Google Reader: Nếu quí vị có tài khoản Google, quí vị có thể đăng ký bằng cách sử dụng Google Reader. Quí vị nhấn chuột vào biểu tượng Google Reader trong mục mô tả chương trình, sau đó làm theo hướng dẫn của Google để đăng ký

  3. RSS: Nếu quí vị không có chương trình iTunes hay tài khoản Yahoo, quí vị có thể sử dụng bất cứ chương trình đọc podcast hoặc RSS nào khác để đăng ký. Quí vị hãy lưu đường dẫn đăng ký trong mục mô tả chương trình để sử dụng trong chương trình đọc podcast và RSS của mình.   

  Tạp chí thanh niên

  Tập trung vào các vấn đề liên quan đến giới trẻ

  Ðăng kýGoogle readeriTunes

  8 giờ tối VN

  Tin tức mới nhất và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và Thế giới

  Ðăng kýGoogle readeriTunes

  10 giờ khuya VN

  Tin tức mới nhất và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và Thế giới

  Ðăng kýGoogle readeriTunes

  Anh ngữ sinh động

  Dạy đàm thoại tiếng Anh để sử dụng trong đời sống hàng ngày.

  Ðăng kýGoogle readeriTunes

  Tin Việt Nam

  Các tin tức mới nhất liên quan đến Việt Nam.

  Ðăng kýGoogle readeriTunes

  Từ và Thành ngữ

  Dạy cách dùng những thành ngữ thông dụng.

  Ðăng kýGoogle readeriTunes