Thứ bảy, 28/11/2015
Xem

English in a Minute

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Break a leg (VOA)i
X
24.09.2013
Có thể các bạn đã nghe có người nói câu này: Break a leg. Đừng lo. Cô ấy sẽ không đánh gãy chân ai cả. Đây chỉ là một câu nói thể hiện ý chúc ai đó may mắn. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây để tìm hiểu thêm. Cụm từ này là cách mà các diễn viên thường chúc nhau. Những người trong ngành sân khấu tin rằng nếu họ chúc nhau điều xấu thì điều tốt sẽ đến. Vì thế nếu bạn nghe thấy câu ‘break a leg,’ ý của nó là ‘bạn sẽ gặp may mắn.’ Ngoài ra, nó còn có nghĩa là hãy làm việc thật chăm chỉ nhé.

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Break a leg (VOA)

Phổ biến ngày 25.09.2013

Có thể các bạn đã nghe có người nói câu này: Break a leg. Đừng lo. Cô ấy sẽ không đánh gãy chân ai cả. Đây chỉ là một câu nói thể hiện ý chúc ai đó may mắn. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây để tìm hiểu thêm. Cụm từ này là cách mà các diễn viên thường chúc nhau. Những người trong ngành sân khấu tin rằng nếu họ chúc nhau điều xấu thì điều tốt sẽ đến. Vì thế nếu bạn nghe thấy câu ‘break a leg,’ ý của nó là ‘bạn sẽ gặp may mắn.’ Ngoài ra, nó còn có nghĩa là hãy làm việc thật chăm chỉ nhé.

English in a Minute

Luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: chương trình 'Anh Ngữ Trong Một Phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.

Luyện nghe nói và học thành ngữ tiếng Anh, tiếng lóng ở Mỹ qua video: chương trình 'Anh Ngữ Trong Một Phút,' chú trọng các thành ngữ mà người Mỹ hay dùng.