Thứ hai, 20/10/2014
Xem

Anh ngữ đặc biệt: Global Employment Trends 2013 (VOA)i
X
23.02.2013
Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Global Employment Trends 2013 (VOA)

Phổ biến ngày 23.02.2013

Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.