Thứ bảy, 25/10/2014
Xem

Anh ngữ đặc biệt: Medical School in Three Years (VOA)i
X
17.02.2013
Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Education Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Medical School in Three Years (VOA)

Phổ biến ngày 17.02.2013

Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Education Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.