Thứ bảy, 28/11/2015
Xem

Anh ngữ đặc biệt

Anh ngữ đặc biệt: New Food Safety Rules (VOA)i
X
15.02.2013
Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: New Food Safety Rules (VOA)

Phổ biến ngày 16.02.2013

Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEng... để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt

Chương trình video "Anh ngữ đặc biệt"  với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn

Chương trình video "Anh ngữ đặc biệt"  với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn