Thứ hai, 20/10/2014
Xem

Nhiệt độ xuống hơn 30 độ dưới mức đóng băng tại Mỹi
X
23.01.2013
Thời tiết lạnh giá bao trùm phần lớn vùng Trung Tây nước Mỹ giờ đã lan tới bờ đông nước này. Ở nhiều nơi nhiệt độ còn giảm xuống hơn 30 độ dưới mức đóng băng. Cho đến nay ít nhất 3 người chết vì đợt thời tiết lạnh này.

Nhiệt độ xuống hơn 30 độ dưới mức đóng băng tại Mỹ

Phổ biến ngày 23.01.2013

Thời tiết lạnh giá bao trùm phần lớn vùng Trung Tây nước Mỹ giờ đã lan tới bờ đông nước này. Ở nhiều nơi nhiệt độ còn giảm xuống hơn 30 độ dưới mức đóng băng. Cho đến nay ít nhất 3 người chết vì đợt thời tiết lạnh này.