Thứ bảy, 25/10/2014
Xem

Anh ngữ đặc biệt: Burma Banks (VOA)i
X
24.01.2013
Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Burma Banks (VOA)

Phổ biến ngày 24.01.2013

Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Economics Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/user/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.