Thứ ba, 31/05/2016
Xem

  Việt Nam

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âui
  X
  19.01.2013
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu. Đài Loan nhắc nhở Philippines về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam và Campuchia yêu cầu Lào ngưng dự án đập Xayaburi. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu

  Phổ biến ngày 19.01.2013

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu. Đài Loan nhắc nhở Philippines về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam và Campuchia yêu cầu Lào ngưng dự án đập Xayaburi. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo