Thứ hai, 30/11/2015
Xem

Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âui
X
19.01.2013
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu. Đài Loan nhắc nhở Philippines về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam và Campuchia yêu cầu Lào ngưng dự án đập Xayaburi. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu

Phổ biến ngày 19.01.2013

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Châu Âu. Đài Loan nhắc nhở Philippines về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam và Campuchia yêu cầu Lào ngưng dự án đập Xayaburi. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo