Thứ sáu, 24/10/2014
Xem

LHQ lên kế hoạch bảo vệ các nhà báoi
X
20.01.2013
Đối với các nhà báo, năm 2012 là một năm chứng kiến nhiều vụ tử vong nhất với hơn 100 nhà báo thiệt mạng trong lúc tác nghiệp. Liên Hiệp Quốc đang đứng đầu một chiến dịch nhằm thúc đẩy sự an toàn cho các nhà báo trên toàn thế giới. Thông tín viên Henry Ridgwell tường trình từ London.

LHQ lên kế hoạch bảo vệ các nhà báo

Phổ biến ngày 20.01.2013

Đối với các nhà báo, năm 2012 là một năm chứng kiến nhiều vụ tử vong nhất với hơn 100 nhà báo thiệt mạng trong lúc tác nghiệp. Liên Hiệp Quốc đang đứng đầu một chiến dịch nhằm thúc đẩy sự an toàn cho các nhà báo trên toàn thế giới. Thông tín viên Henry Ridgwell tường trình từ London.