Thứ hai, 30/05/2016
Xem

  Việt Nam

  Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám ở Biển Đôngi
  X
  03.01.2013
  Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám, đưa tàu ra tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc cấp quỹ hỗ trợ các mối quan hệ ở Biển Đông. Tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám ở Biển Đông

  Phổ biến ngày 03.01.2013

  Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám, đưa tàu ra tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc cấp quỹ hỗ trợ các mối quan hệ ở Biển Đông. Tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo