Thứ hai, 30/11/2015
Xem

Anh ngữ đặc biệt

Anh ngữ đặc biệt: Tokelau Goes Solar (VOA)i
X
31.12.2012
Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Tokelau Goes Solar (VOA)

Phổ biến ngày 01.01.2013

Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt

Chương trình video "Anh ngữ đặc biệt"  với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn

Chương trình video "Anh ngữ đặc biệt"  với cách hành văn ngắn gọn, vốn từ vựng đơn giản và tốc độ đọc chậm rãi làm chương trình dễ hiểu hơn