Chủ nhật, 29/05/2016
Xem

  Việt Nam

  'Quá khứ chiến tranh không phải là liều thuốc cho nền kinh tế Việt Nam'i
  X
  25.12.2012
  Truyền thông Tây Phương nói nhắc lại quá khứ chiến tranh không phải là liều thuốc cho nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn ở Biển Đông. Ngư dân Việt cứu một người Mỹ ngoài biển. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

  'Quá khứ chiến tranh không phải là liều thuốc cho nền kinh tế Việt Nam'

  Phổ biến ngày 25.12.2012

  Truyền thông Tây Phương nói nhắc lại quá khứ chiến tranh không phải là liều thuốc cho nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Ấn Độ đóng vai trò tích cực hơn ở Biển Đông. Ngư dân Việt cứu một người Mỹ ngoài biển. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo