Thứ ba, 31/05/2016
Xem

  Phóng sự đặc biệt

  Trung Quốc đòi chủ quyền Biển Ðông tạo thách thức cho ASEANi
  X
  21.12.2012
  Việc Trung Quốc ngày càng khẳng định thêm chủ quyền ở Biển Ðông đang đề ra một thách thức lớn cho sự đoàn kết của ASEAN. Các cuộc họp của ASEAN trong năm nay ở Campuchia đã không nhất trí về “bộ quy tắc ứng xử” được nhiều người trông đợi và phơi bầy sự chia rẽ giữa các nước thành viên. Các dấu hiệu đó cho thấy sự tranh giành vùng biển giầu tài nguyên đang căng thẳng thêm. Video sau đây nhìn lại cuộc tranh chấp Biển Đông trong năm qua.

  Trung Quốc đòi chủ quyền Biển Ðông tạo thách thức cho ASEAN

  Phổ biến ngày 22.12.2012

  Việc Trung Quốc ngày càng khẳng định thêm chủ quyền ở Biển Ðông đang đề ra một thách thức lớn cho sự đoàn kết của ASEAN. Các cuộc họp của ASEAN trong năm nay ở Campuchia đã không nhất trí về “bộ quy tắc ứng xử” được nhiều người trông đợi và phơi bầy sự chia rẽ giữa các nước thành viên. Các dấu hiệu đó cho thấy sự tranh giành vùng biển giầu tài nguyên đang căng thẳng thêm. Video sau đây nhìn lại cuộc tranh chấp Biển Đông trong năm qua.

  Phóng sự đặc biệt

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.

  VOA Video Phóng sự mang tới cho quí vị các tin tức, phóng sự đặc biệt về đời sống và văn hóa của nước Mỹ, Việt Nam và Thế giới.