Thứ sáu, 31/10/2014
Xem

Tranh cãi về việc sở hữu súng ống tại Mỹi
X
17.12.2012
Một số nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ muốn có thêm những hạn chế trong việc sở hữu súng, trong đó có việc cấm sử dụng loại vũ khí tấn công kiểu quân sự. Thượng nghị sĩ Diane Feinstein của bang California nói bà sẽ đệ trình một dự luật như vậy ngay sau khi Quốc hội mới bắt đầu triệu tập vào đầu năm tới.

Tranh cãi về việc sở hữu súng ống tại Mỹ

Phổ biến ngày 17.12.2012

Một số nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ muốn có thêm những hạn chế trong việc sở hữu súng, trong đó có việc cấm sử dụng loại vũ khí tấn công kiểu quân sự. Thượng nghị sĩ Diane Feinstein của bang California nói bà sẽ đệ trình một dự luật như vậy ngay sau khi Quốc hội mới bắt đầu triệu tập vào đầu năm tới.