Thứ Tư, 02/12/2015
Xem

Châu Á

‘Gangnam Style’ giúp ngành du lịch Hàn Quốci
X
08.12.2012
Video ca nhạc “Gangnam Style” của Nam Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người trên thế giới. Và bây giờ ngành du lịch của Nam Triều Tiên nghĩ rằng họ cũng có thể được hưởng lợi qua sự thành công quốc tế này, như quý vị sẽ thấy trong video sau đây.

‘Gangnam Style’ giúp ngành du lịch Hàn Quốc

Phổ biến ngày 08.12.2012

Video ca nhạc “Gangnam Style” của Nam Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người trên thế giới. Và bây giờ ngành du lịch của Nam Triều Tiên nghĩ rằng họ cũng có thể được hưởng lợi qua sự thành công quốc tế này, như quý vị sẽ thấy trong video sau đây.