Thứ Tư, 01/06/2016
Xem

  Châu Á

  ‘Gangnam Style’ giúp ngành du lịch Hàn Quốci
  X
  08.12.2012
  Video ca nhạc “Gangnam Style” của Nam Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người trên thế giới. Và bây giờ ngành du lịch của Nam Triều Tiên nghĩ rằng họ cũng có thể được hưởng lợi qua sự thành công quốc tế này, như quý vị sẽ thấy trong video sau đây.

  ‘Gangnam Style’ giúp ngành du lịch Hàn Quốc

  Phổ biến ngày 08.12.2012

  Video ca nhạc “Gangnam Style” của Nam Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người trên thế giới. Và bây giờ ngành du lịch của Nam Triều Tiên nghĩ rằng họ cũng có thể được hưởng lợi qua sự thành công quốc tế này, như quý vị sẽ thấy trong video sau đây.