Thứ ba, 21/10/2014
Xem

Anh ngữ đặc biệt: Girls Who Code (VOA)i
X
10.12.2012
Luyện nghe tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

Anh ngữ đặc biệt: Girls Who Code (VOA)

Phổ biến ngày 10.12.2012

Luyện nghe tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Technology Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.